Παράταση προθεσμίας για την καταχώρηση αρχικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο της Πάτρας ζήτησε ο Απ. Κατσιφάρας | dete

Παράταση προθεσμίας για την καταχώρηση αρχικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο της Πάτρας ζήτησε ο Απ. Κατσιφάρας

Παράταση της προθεσμίας για την καταχώρηση αρχικών εγγραφών στο
Κτηματολογικό Γραφείο της Πάτρας ζήτησε ο Περιφερειάρχης Απόστολος
Κατσιφάρας, με επιστολή του προς τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γεώργιο Σταθάκη, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να χαθούν δικαιώματα πολιτών, εξαιτίας της αδυναμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών ακινήτων.
Ειδικότερα, η σχετική επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στην Πάτρα, δικαιώματα πολιτών κινδυνεύουν να χαθούν, εξαιτίας της
αδυναμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών ακινήτων. Η αδυναμία
οφείλεται σε δυσλειτουργία των υπηρεσιών του Κτηματολογικού Γραφείου
Πατρών, λόγω της αλλαγής του Φορέα του, που έγινε στις αρχές του τρέχοντος
έτους.
Το ίδιο πρόβλημα είχε παρατηρηθεί και τον Ιανουάριο, οπότε και δόθηκε
παράταση με το άρθρο 126 του Ν.4514/2018 έως 30-6-2018 στην προθεσμία για την
διόρθωση των αρχικών εγγραφών ακινήτων, μεταξύ άλλων, και του Κτηματολογικού
Γραφείου Πατρών του Δήμου Πατρέων.

Ωστόσο, η δυσλειτουργία εξακολουθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών.
Ειδικότερα, από τους τρεις δικηγόρους που έκαναν το νομικό έλεγχο των εγγράφων
πριν την αλλαγή του Φορέα, παρέμειναν ως ΠΕ Νομικών μόλις δύο. Μάλιστα, ο ένας
είναι αποσπασμένος, με συνέπεια μόλις ένας να ασκεί καθήκοντα. Παράλληλα, δεν
έχουν ανατεθεί ακόμη αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα η διεκπεραίωση των εγγράφων
να γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της καθυστέρησης αποτελεί το γεγονός ότι,
σήμερα, ελέγχονται οι πράξεις που έχουν κατατεθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο με
πρωτόκολλο μηνός Μαρτίου 2018. Έτσι, είναι προφανές ότι, αν δεν δοθεί παράταση
για όσα ακίνητα εκκρεμεί ο έλεγχος νομιμότητας και για κάποιο λόγο απορριφθεί η
αίτηση, ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να διορθώσει τυχόν σφάλμα, για το οποίο αυτό
απορρίφθηκε, ούτε εξωδικαστικά, ούτε δικαστικά.
Το αίτημά μας για παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2018, αποτελεί και
αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Πατρών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου
Αχαΐας. Δηλαδή, όλων εκείνων των φορέων που εμπλέκονται στην διαδικασία και
είναι γνώστες του προβλήματος.
Η 31η Δεκεμβρίου 2018, προτείνεται ως ημερομηνία, ώστε, με τη λήξη και του
ημερολογιακού έτους, να είναι σαφής και η οριστικοποίηση των εγγραφών του
Κτηματολογίου.
Κύριε Υπουργέ,
Είναι σαφές ότι λόγοι που επέβαλλαν την πρώτη παράταση εξακολουθούν να
υφίστανται. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εξετάσετε την πρότασή μας, λαμβάνοντας
υπόψη τον κίνδυνο να χαθούν δικαιώματα πολιτών και θα παρέμβετε για περαιτέρω
παράταση (και οριστική) της προθεσμίας οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών
του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών».