Παράγοντες της ΒΙΠΕ με Πολωνούς! – ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ | dete

Παράγοντες της ΒΙΠΕ με Πολωνούς! - ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ

Πολυμελή Πολωνική αποστολή με επικεφαλής την Πρέσβη της Πολωνίας στην Αθήνα κα AnnaBarbarzak, υποδέχθηκαν στη νέα έδρα του ΣΕΒΙΠΑ, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στα Λουσικά, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Πατρών και του ΠΑΣΕΒΙΠΕ Πέτρος Μαντάς και μέλη του ΔΣ, ενώ τον δήμαρχο Χρήστο Νικολάου, εκπροσώπησε ο βοηθός του, αρμόδιος επί θεμάτων ΒΙΠΕ Πατρών Χρήστος Φιλιππόπουλος.Η συνάντηση έγινε έπειτα από επιθυμία της Πρεσβείας της Πολωνίας για την εμβάθυνση των ήδη εδραιωμένων σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί με την περιοχή της Πάτρας και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και διμερών σχέσεων με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ Πατρών.