Πανελλαδική αποχή δικηγόρων από υποθέσεις κτηματολογίου και χαρτογράφησης | dete

Πανελλαδική αποχή δικηγόρων από υποθέσεις κτηματολογίου και χαρτογράφησης

Την  αποχή των εμμίσθων δικηγόρων της  εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.»   από τα καθήκοντά τους, δηλαδή από τις παραστάσεις στα δικαστήρια και από την παροχή νομικών συμβουλών,   όπως και την αποχή των δικηγόρων όλης τςη χώρας  από τις δίκες με αντίδικο την ΕΚΧΑ Α.Ε. αποφάσισε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Ο δικηγορικός κόσμος της  χώρας καταγγέλλει την κυβερνητική προσπάθεια υπαλληλοποίηση όλων των δικηγόρων, που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής στο δημόσιο  και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η Ολομέλεια σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι  το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί σχέδιο νόμου για την ανασυγκρότηση του κτηματολογίου, στο οποίο περιέχεται διάταξη για την μετατροπή των δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή σε δημόσιους υπαλλήλους, κατηγορίας Π Ε Νομικών.
Συγκεκριμένα,  στον νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που δημιουργείται συνιστώνται 63 θέσεις ΠΕ Νομικών,  τις οποίες επιδιώκεται να καταλάβουν οι νυν δικηγόροι με έμμισθη εντολή.

Οι δικηγόροι θα πρέπει να δηλώσουν εάν επιθυμούν να καταλάβουν τις νέες θέσεις με ταυτόχρονη απεμπόληση της δικηγορικής ιδιότητας  ή εάν επιθυμούν να λάβουν τη νόμιμη αποζημίωση και να αποχωρήσουν από το φορέα.

Την ίδια στιγμή αντιφατικά προς όλα αυτά, προβλέπεται η σύσταση 12 θέσεων δικηγόρων επί παγία αντιμισθία.

Η Ολομέλεια σημειώνει ότι «δημιουργείται έτσι, για πρώτη φορά, ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο που μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσει στην υπαλληλοποίηση όλων των δικηγόρων, που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής στο δημόσιο  και ευρύτερο δημόσιο τομέα».

Παράλληλα, σε σχετική γνωμοδότηση  τεκμηριώνεται γιατί η προωθούμενη κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία   καταλήγει σε αντιποίηση της δικηγορικής ιδιότητας.

Η πρόβλεψη  παροχής του ίδιου έργου από δημόσιους υπαλλήλους συνιστά αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος και προκαλεί προκλητικό ρήγμα στην έννομη τάξη, υπογραμμίζει η Ολομέλεια.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Ολομέλεια αναφέρει  πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος Γεώργιο Σταθάκη, στην οποία αναπτύχθηκε  όλη η νομική επιχειρηματολογία, τόσο για την προσβολή κεκτημένων δικαιωμάτων και την επιχειρούμενη μονομερή βλαπτική μεταβολή σε βάρος των συναδέλφων,  όσο  και για την  νομικά αδόκιμη μεθόδευση  που καταλήγει σε αντιποίηση δικηγορικού έργου.

Παρ΄ όλα αυτά ο υπουργός Περιβάλλοντος επέμεινε στις θέσεις του και δεν δέχθηκε καμία αλλαγή στο σχέδιο νόμου, στο στάδιο αυτό.

Ακολούθησε η γενική συνέλευση του Συλλόγου Δικηγόρων της «Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ» η οποία «αποφάσισε ομοφώνως  υπέρ της πρότασης για αποχή μέχρι την ημερομηνία της ψήφισης του σχεδίου νόμου για τον Οργανισμό Εθνικού Κτηματολογίου».

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε:

«1. Να επικυρωθεί η απόφαση του Συλλόγου Δικηγόρων της Κτηματολόγιο ΑΕ ως προς την αποχή των εμμίσθων δικηγόρων της ΕΚΧΑ ΑΕ από τα καθήκοντά τους, δηλαδή από τις παραστάσεις στα δικαστήρια και από την παροχή νομικών συμβουλών, καθώς και από κάθε άλλο σχετικό έργο  προς την εντολέα τους, ΕΚΧΑ ΑΕ.
Όλοι οι δικηγόροι της χώρας θα απέχουν, αντιστοίχως, από τις δίκες με αντίδικο την ΕΚΧΑ ΑΕ και από την παροχή νομικών υπηρεσιών κάθε είδους προς την ίδια.

2. Να επανεκτιμηθεί η στάση του σώματος όταν το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή και οριστικοποιηθεί κατά περιεχόμενο.

3. Να απευθυνθεί, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δικηγόρων της ΕΚΧΑ ΑΕ, στο CCBE προκειμένου, το CCBE να λάβει θέση επί της επιχειρούμενης υπαλληλοποίησης των εμμίσθων δικηγόρων, που συνεπάγεται την απώλεια της θεσμικής ανεξαρτησίας των δικηγόρων των δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα».