Πέτρος Μαντάς: Καθυστερήσεις, υψηλό κόστος και ελλιπής διασύνδεση των έργων υποδομής | dete

Πέτρος Μαντάς: Καθυστερήσεις, υψηλό κόστος και ελλιπής διασύνδεση των έργων υποδομής

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14/6/2015 με μεγάλη επιτυχία το διήμερο διεθνές συνέδριο της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» στο ξενοδοχείο «Πόρτο Ρίο» για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΣΕΒΙΠΑ συμμετείχε ως υποστηρικτής του συνεδρίου, ενώ ο πρόεδρος του Δ.Σ. Πέτρος Μαντάς ήταν εκ των εισηγητών της συνεδρίας που αφορούσε τις βασικές υποδομές της Δυτικής Ελλάδας, μεταφέροντας τις θέσεις του Συνδέσμου και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Πατρών.
Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μαντάς επικεντρώθηκε στις συνέπειες που έχει για τις επιχειρήσεις η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων υποδομών, το υψηλό κόστος χρήσης και η ελλιπής διασύνδεσή τους με τον βασικό πόλο επιχειρηματικότητας της Δυτικής Ελλάδας που είναι η ΒΙΠΕ Πατρών.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε στις προοπτικές που θα δημιουργούσε η ύπαρξη ενός εμπορευματικού τμήματος στο νέο λιμάνι Πατρών για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και η λειτουργική διασύνδεσή του με την ΒΙΠΕ Πατρών. Ακόμα υπογράμμισε την μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και λειτουργία του φράγματος Πείρου - Παραπείρου το οποίο θα έχει ως βασικούς χρήστες τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.
Ο κ. Μαντάς ανέδειξε ακόμα αδυναμίες και κενά στον τρόπο υλοποίησης των μεγάλων οδικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή (Ολυμπία, Ιόνια Οδός) και το υψηλό για τις επιχειρήσεις κόστος χρήσης των οδικών αξόνων, λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικών υποδομών (σύγχρονος σιδηρόδρομος, αεροδρόμιο), για να συμπεράνει ότι το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι τα μεγάλα έργα δεν αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα της επίδρασής τους στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΠΑ τόνισε την ανάγκη αλλαγής του μοντέλου μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, συμβασιοποίησης και επίβλεψης των μεγάλων έργων, ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων και οι υποδομές να λειτουργήσουν παραγωγικά για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.