Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

16.10.2020 / 11:18
108586424_3489212057784967_1176750753154898799_o

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, την 20η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαζει είναι τα εξής:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της Ε΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2020 (εισηγήτρια: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)
 • Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα για παράσταση στον Άρειο Πάγο κατά την δικάσιμο της 11ης-11-2020 (υπόθεση ENERGAHELLAS POWER) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Άσκηση ή μη ανακοπής και αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθ. 275/2020 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Α) Έγκριση του 2ου Πρακτικού Κατακύρωσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από την οδό Αγ. Σοφίας έως την οδό Καρόλου», Β) Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του (2ου) πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή – Επισκευή παιδικών χαρών» (ΕΣΗΔΗΣ 88691) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες των Κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 74.373,80 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 34/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δεδομένων για το υπό διαμόρφωση κτήριο του πρώην Αρσακείου» συνολικού προϋπολογισμού 120.007,20 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), CPV:32420000-3 & 72315000-6, σύμφωνα με την αριθ. 29/2020, Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 1. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Σολωμού Χρήστου για αποζημίωσή του και εξειδίκευση της πίστωσης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατεπείγουσα προμήθεια – MODULE Διαλειτουργικότητας μεταξύ της πλατφόρμας δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακινήτων προς του Ο.Τ.Α. και της εφαρμογής ΤΑΠ, ΔΦ, ΔΤ, σύμφωνα με την αριθ. 31/23-9-2020 μελέτη του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αποφυγή και του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού – COVID 19 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 1. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Καμινίων, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/νρια)
 1. Διαγραφή οφειλής λόγω αποδοχής κληρονομιάς επ’ ωφελεία απογραφής (Βούλγαρης Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Διαγραφή οφειλής (Κοντάκος Ευθύμιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Διαγραφή οφειλής (Πανίτσας Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Διαγραφή οφειλής (Πανουτσόπουλος Κωνσταντινος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Διαγραφή οφειλής (Ταξιάρχη Αγγελική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Σγούρα Ανδρομάχη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα