Πάτρα: Σε 8 χρόνια το τρένο στο λιμάνι | dete

Πάτρα: Σε 8 χρόνια το τρένο στο λιμάνι

Στα τέλη του 2019 ή το αργότερο στις αρχές του 2020 θα είναι έτοιμη η κυβέρνηση να παρουσιάσει ολοκληρωμένα την πρότασή της για τον τρόπο διέλευσης του σύγχρονου τρένου μέσα από την Πάτρα. Ωστόσο, μια σειρά από προαπαιτούμενα έχουν ήδη συμφωνηθεί προκειμένου να περιλαμβάνονται στην πρόταση. Μια πρώτη προϋπόθεση που θέτει η κυβέρνηση είναι η συνέχιση της λειτουργίας του προαστιακού, καθώς αποδείχτηκε επιτυχημένο μοντέλο αστικής και περιαστικής μετακίνησης για χιλιάδες πολίτες. Επίσης, η κυβέρνηση δεν προσεγγίζει το έργο ως αυστηρά σιδηροδρομικό, αλλά πιστεύει ότι είναι ένα έργο ανάπλασης και λειτουργίας της Πάτρας με τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη (κυκλοφοριακό, έλλειψη θέσεων στάθμευσης κ.ά.). Συνεπώς, πρέπει να λύνει και τέτοια προβλήματα.

Η τρίτη προϋπόθεση είναι η σύνδεση με το λιμάνι και παράλληλα το άνοιγμα του μετώπου της πόλης προς τη θάλασσα. Η κυβέρνηση δείχνει να προτιμά την επίγεια διέλευση με σκοπό το τρένο να φθάσει στο λιμάνι το 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα.