Πάτρα: Πέρασε ο καθορισμός συντελεστών για τα δημοτικά τέλη | dete

Πάτρα: Πέρασε ο καθορισμός συντελεστών για τα δημοτικά τέλη

Εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, το θέμα του καθορισμού συντελεστών για δημοτικά τέλη του 2020, που ήταν απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Από παρατάξεις της αντιπολίτευσης υποβλήθηκε ως πρόταση για ψήφιση, κείμενο που ήταν απαράδεκτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο για την ψήφιση το συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν συνοδευόταν από την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.