Πάτρα: Ο αμίαντος στις στέγες του Αγίου Νεκταρίου στο δημοτικό συμβούλιο | dete

Πάτρα: Ο αμίαντος στις στέγες του Αγίου Νεκταρίου στο δημοτικό συμβούλιο

Η απομάκρυνση του αμιάντου από τις στέγες 115 κατοικίων στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου Πατρώνα, αλλά και από τα διάφορα ακίνητα της ευρύτερης περιοχής, θα είναι το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Tην 4η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα του κτιρίου ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατόπιν της από 14/11/2019 αίτησης 22 Δημοτικών Συμβούλων, με το  παρακάτω  θέμα:

Απομάκρυνση του άκρως επικίνδυνου αμιάντου, από τις στέγες σε 115 εργατικές κατοικίες  στη συνοικία του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και από άλλα ακίνητα (Αμιαντίτ, στέγαστρο στο λιμάνι κλπ), στο Δήμο της Πάτρας (εισηγητής: Ένας εκ των 22 υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων, βάσει του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10  (άρθρο 74 του Ν. 4555/18)).