Πάτρα: Οι αμιαντοσκεπές στον Άγιο Νεκτάριο στο Δημοτικό Συμβούλιο | dete

Πάτρα: Οι αμιαντοσκεπές στον Άγιο Νεκτάριο στο Δημοτικό Συμβούλιο

Την 4η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα του κτιρίου ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατόπιν της από 14/11/2019 αίτησης 22 Δημοτικών Συμβούλων, με το  παρακάτω  θέμα:

Απομάκρυνση του άκρως επικίνδυνου αμιάντου, από τις στέγες σε 115 εργατικές κατοικίες στη συνοικία του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και από άλλα ακίνητα (Αμιαντίτ, στέγαστρο στο λιμάνι κλπ), στο Δήμο της Πάτρας (εισηγητής: Ένας εκ των 22 υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων, βάσει του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10  (άρθρο 74 του Ν. 4555/18)).