Πάτρα: Η μισοβυθισμένη προβλήτα στη Μαρίνα και ο κίνδυνος… | dete

Πάτρα: Η μισοβυθισμένη προβλήτα στη Μαρίνα και ο κίνδυνος...

Μισοβυθισμένη προβλήτα στην μαρίνα στην Πάτρα. Την εικόνα κατέγραψε ο Κωνσταντίνος Μαρκέτος επισημαίνοντας τον κίνδυνο ένα παιδί να φύγει απο την προσοχή των γονιών του και να ανέβει πάνω στην ξύλινη εξέδρα...