Πάτρα: Η αίτηση που θα κάνουν οι εργαζόμενοι για την αποζημίωση των 800 ευρώ | dete

Πάτρα: Η αίτηση που θα κάνουν οι εργαζόμενοι για την αποζημίωση των 800 ευρώ

Ετοιμοι είναι δεκάδες εργαζόμενοι της Πάτρας για να υποβάλλουν την σχετική αίτηση που χρειάζεται για να μπουν στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν αυτή ανοίξει.

Μόνο στην Πάτρα οι εργαζόμενοι που θα διεκδικήσουν την αποζημίωση των 800 ευρώ υπολογίζονται σε εκατοντάδες αφού οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα στα οποία εργάζονταν, προχώρησαν σε αναστολή της λειτουργίας τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό για την υποβολή της αίτησης των εργαζομένων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής και άρα είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας.

Αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που πλήττονται βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ.

Η δήλωση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).

Εκεί δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης του 40%.

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής:

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.