Πάτρα - Ημερίδα σχετικά με τον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

Ενημερωτική Ημερίδα διοργανώνει η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε. με στόχο να πληροφορηθούν και να ενημερωθούν σχετικά με τον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, οι Μηχανικοί και γενικότερα οι εμπλεκόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο.

Όπως είναι γνωστό, ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος αντικαθιστά τον προηγούμενο κανονισμό του 1997 και τίθεται σε εφαρμογή άμεσα (από τις 2/4/2017).

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 από τις 9:00 πμ έως τις 2:00 μμ. στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό (Ρήγα Φεραίου 106 Πάτρα).

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

09:00 — 09:30    Προσέλευση Συμμετεχόντων - Καφές.

09:30 — 10:00    Χαιρετισμός από τον Σωκράτη Σπυράτο — Προϊστάμενο Κλάδου Σκυροδέματος, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε.

10:00 — 10:50    Θέμα : «Ανθεκτικότητα σε διάρκεια σκυροδέματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ -206: Θεωρητική προσέγγιση και πειραματική επιβεβαίωση» Εισηγητής : Βαγγέλης Παπαδάκης, Καθηγητής Φυσικών και Χημικών Διεργασιών Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα Κατασκευών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

10:50 — 11:40    Θέμα : «Συνάφεια Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος και προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206» Εισηγήτρια : Αικατερίνη (Κορίνα) Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών.

11:40 —12:10     Διάλειμμα - Καφές.

12:10 —13:00     Θέμα : «Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 : Απαιτήσεις για την εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα» Εισηγητής : Νίκος Βερετάνος, Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων.

13:00 — 14:00    Συζήτηση — Ερωτήσεις.

Συντονιστής της Ημερίδας θα είναι ο Κώστας Αποστολόπουλος, Υπεύθυνος Κέντρου Δραστηριότητας Σκυροδέματος Αχαΐας, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΥ ΑΕ.

*Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 και ανήκει στον Όμιλο Εταιριών ΤΙΤΑΝ. Αποτελείται από τρεις Κλάδους: Έτοιμου Σκυροδέματος, Λατομικών Προϊόντων και Ορυχείων. Αποτελεί την καθετοποιημένη δραστηριότητα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στη παραγωγή, μεταφορά και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και λατομικών προϊόντων στην Ελλάδα