Πάτρα: Αδειάζουν οι έδρες στο Πανεπιστήμιο | dete

Πάτρα: Αδειάζουν οι έδρες στο Πανεπιστήμιο

Τους 93 έφτασαν οι καθηγητές που συνταξιοδοτήθηκαν την τελευταία τριετία, ενώ στις 30 Αυγούστου θα προστεθούν στον κατάλογο των αφυπηρετησάντων καθηγητών άλλοι 33.  Αντίθετα οι προσλήψεις είναι σχεδόν μηδενικές. Ενδεικτικό είναι ότι οι κενές θέσεις του 2009 προκηρύχτηκαν φέτος. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που επικρατεί σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Σχολές και Τμήματα αδειάζουν από διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.
Η σοβαρή αυτή κατάσταση οδήγησε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο να κάνει παρέμβαση στη Σύνοδο των πρυτάνεων ζητώντας τη λήψη μέτρων.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Μάλιστα ως άμεσο μέτρο προτείνει ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρεωτική αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους. «Προτείνουμε την παράταση της θητείας όσων το επιθυμούν, υπό όρους αυστηρά προσδιορισμένους, και την παραμονή τους σε προσωποπαγείς θέσεις μέχρι τον διορισμό του νέου μέλους ΔΕΠ, που θα προσληφθεί κατόπιν επαναπροκήρυξης της κενωθείσας οργανικής θέσης τους».
Οπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας «η ρύθμιση αυτή προτείνεται με μοναδικό σκοπό την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΕΙ και δεν εμπεριέχει καμιά ιδιοτέλεια ή μεροληψία, στο μέτρο που προβλέπει ότι οι παραμένοντες στην υπηρεσία κατ' ανώτατο όριο για τρία ακόμη χρόνια, δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Θα αποχωρούν δε αυτοδίκαια νωρίτερα, και πριν την συμπλήρωση της τριετούς θητείας σε προσωποπαγή θέση, όταν διοριστεί στην προκηρυχθείσα θέση τους το νέο μέλος ΔΕΠ».
Και καταλήγει: «Πιστεύουμε ότι η συγκυρία επιβάλλει να εξετάσετε και να αξιολογήσετε την πρότασή μας με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι τα επόμενα χρόνια οι αφυπηρετήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων θα είναι πολυάριθμες. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τη νέα δημοσιονομική στενότητα που με βεβαιότητα θα αντιμετωπίσουμε, λόγω των επιπτώσεων της τρέχουσας επιδημίας. Οπως φυσικά γνωρίζετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, καθώς δεν θα μπορούν να διδαχθούν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε πολλές Σχολές, με αποτέλεσμα να μειωθεί ουσιωδώς το επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών τους. Και φοβούμαστε ότι θα καταλήξουμε πάλι σε εμβαλωματικές λύσεις υποκατάστασης των αφυπηρετούντων μελών ΔΕΠ με άλλο προσωπικό, τις οποίες έχουμε δει και καταγγείλει στο παρελθόν ως αντιακαδημαϊκές και ανάρμοστες για σύγχρονα ποιοτικά ΑΕΙ».

 

>Το 2010 στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπηρετούσαν 759 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και τα Τμήματα του ανέρχονταν σε 22.
Το 2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπηρετούν 717 μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων οι 80 προστέθηκαν από τη συγχώνευση με τα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Τα τμήματά του δε ανέρχονται σε 35.
«Την πρόταση της Ομοσπονδίας μελών ΔΕΠ τη βλέπω θετική και με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής» μας είπε η πρύτανις του πανεπιστημίου μας Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.
Η ίδια πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή αφανίζεται από μέλη ΔΕΠ το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Να υπενθυμίσω τα καινούργια δεδομένα που προέκυψαν από τη συγχώνευση με το ΤΕΙ καθώς εκτείνεται πλέον σε 7 πόλεις και ακόμα δεν έχουν έρθει οι καινούργιες θέσεις που προέβλεπε η συγχώνευση».
Η κ. Κυριαζοπούλου θέτει μέσω της «Π» και μία άλλη σοβαρή παρενέργεια που προκαλείται στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. «Ως γιατρός οφείλω να αναδείξω το σημαντικότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ιατρικό Τμήμα και κατ' επέκταση το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εδώ και χρόνια από την αρχή της θητείας μου τονίζω το πρόβλημα που έχει προκύψει και το οποίο συνεχώς διογκώνεται. Για παράδειγμα, το Ενδοκρινολογικό Τμήμα στο οποίο είμαι επικεφαλής όπως και το Διαβητολογικό Κέντρο από τέλος Αυγούστου θα μείνει με δύο μέλη ΔΕΠ».
Πελοπόννησος