«Πάγωσαν» τα έργα του ΕΣΠΑ. Παράταση ζητούν οι Περιφερειάρχες για να μην χαθούν πόροι | dete

«Πάγωσαν» τα έργα του ΕΣΠΑ. Παράταση ζητούν οι Περιφερειάρχες για να μην χαθούν πόροι

Τα μέλη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εξέφρασαν χθες την έντονη ανησυχία τους στον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη για την χρηματοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ.

Όπως επισημάνθηκε, οι συνθήκες περιορισμένης οικονομικής ρευστότητας κατά το τελευταίο τρίμηνο έχουν επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αιτημάτων κατανομών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, επιδρώντας αρνητικά στους ρυθμούς υλοποίησης του συνόλου των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η υλοποίηση, από την ΤτΕ. αιτημάτων κατανομών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που υποβλήθηκαν από τον Μάιο του 2015.
Τα προβλήματα ομαλής χρηματοδότησης των έργων καθώς και η αναστολή της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, έχουν οδηγήσει στην καθυστέρηση πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών για διαστήματα άνω των δύο μηνών και ως εκ τούτου σε ειδικές έγγραφες δηλώσεις, εκ μέρους των αναδοχών, για διακοπή εργασιών με βάση την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων.
Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων των έργων και αυξανόμενη υποβολή αιτημάτων παράτασης των υπό εξέλιξη συμβάσεων.
Οι περιφερειάρχες έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς η πρόσφατη και συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του τραπεζικού συστήματος έχει δυσχεράνει περαιτέρω την κατάσταση, εν μέσω της τελευταίας θερινής περιόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που υπό κανονικές συνθήκες αναμένονταν επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των έργων, προκειμένου να ολοκληρωθούν ως την 31/12/2015.
Από την έναρξη της τραπεζικής αργίας και των ελέγχων κεφαλαίου, οι Περιφέρειες ενημερώνουν καθημερινά για αναστολή εργασιών στα εργοτάξια και αδυναμία παραγγελίας υλικών για τα οποία απαιτείται η προκαταβολή του συνόλου του κόστους. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται στις συμβάσεις προμηθειών, που στις περισσότερες περιπτώσεις κτιριακών έργων αποτελούν το τελευταίο στάδιο υλοποίησης, καθώς και προϋπόθεση λειτουργίας αυτών.
Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι λόγοι ανωτέρας βίας οδηγούν στην σταδιακή αναστολή της υλοποίησης των έργων, με άμεση επίπτωση στην έγκαιρη ολοκλήρωση σημαντικού μέρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τον κίνδυνο απώλειας πόρων.
Για τον λόγο αυτό, οι περιφερειάρχες ζήτησαν την παράταση του ΕΣΠΑ για να μην επιβαρυνθεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τις δαπάνες που θα υπολείπονται για την ολοκλήρωση των έργων μετά την 31/12/15.
Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα εκδοθεί ρύθμιση που θα διασφαλίζει ότι το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τίθενται αποκλειστικά για την αποπληρωμή των έργων του ΕΣΠΑ και για κανέναν άλλο σκοπό, δηλαδή τα 500 εκ. που θα εισρεύσουν στα τέλη Οκτωβρίου για το ΕΣΠΑ 2007-2014 και το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ύψους 350 εκ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν μόνον για έργα του ΕΣΠΑ.
Παράλληλα, προωθεί ρυθμίσεις τραπεζικής ευελιξίας για τους αναδόχους των έργων του ΕΣΠΑ καθώς και στοχευμένες ρυθμίσεις στη νομοθεσία δημοσίων έργων.