Ο Πατρέας επιστρέφει! Mε τη μορφή όπως έχει αποδοθεί από τον Επαμεινώνδα Θωμόπουλο | dete

Ο Πατρέας επιστρέφει! Mε τη μορφή όπως έχει αποδοθεί από τον Επαμεινώνδα Θωμόπουλο

H επαναφορά του Πατρέα ως δηλωτικού σήματος  του Δήμου Πατρέων  σε φρεσκαρισμένη εκδοχή, είναι ένα από τα θέματα που έρχονται σήμερα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πατρέων. Η εισήγηση του θέματος, η οποία γίνεται από τον δήμαρχο κ. Κώστα Πελετίδη,  αφορά  την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Καλλικράτη διαδικασίας για την χρήση του Πατρέα ως δηλωτικού σήματος του Δήμου Πατρέων.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος στην εισήγησή του «σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αρ. 14 της 31/01/2011 αρ. πρωτ. 5267/31.01.2011, του  Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι Δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση  σήματος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική τους Περιφέρεια. Το σήμα καθορίζεται  με απόφαση του οικείου συμβουλίου  ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών»

Η διαδικασία αυτή δεν ακολουθήθηκε μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Καλλικράτη με αποτέλεσμα για αντικατασταθεί υποχρεωτικά ο Πατρέας από το εθνόσημο στα υπηρεσιακά έγγραφα του Δήμου της Πάτρας.

«Έχουμε όμως χρέος, να επαναφέρουμε στα δημοτικά μας έγγραφα το έμβλημα που συνδέεται  με την ιστορική διαδρομή της έδρας του διευρυμένου Δήμου μας και είναι το πλέον αναγνωρίσιμο δηλωτικό σήμα του Δήμου Πατρέων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Το έμβλημα του Δήμου Πατρέων παρουσιάζεται διαφοροποιημένο στην πάροδο των χρόνων  τόσο ως προς τη μορφή του Πατρέα όσο και ως προς το συνολικό σχεδιασμό του.

Η πρόταση που θα καταθέσει σήμερα στο Σώμα ο κ. Πελετίδης  αφορά την  αποτύπωση της μορφής του Πατρέα,  όπως έχει αποδοθεί από τον Επαμεινώνδα Θωμόπουλο στο γνωστό έργο του, που δημιούργησε το 1930 και κοσμεί το Δημαρχείο της Πάτρας.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αποδόθηκε στο έμβλημα που προτείνεται από τη δημοτική αρχή η μορφή του Πατρέα, ακριβώς ως έχει στο έργο του Θωμόπουλου, πλαισιωμένο με την άμπελο και τις δάφνες που έχουν επίσης ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη και τον Μαίανδρο που υπήρχε σε όλα τα προγενέστερα σήματα.

Ο κ. Πελετίδης θα προτείνει στο Σώμα να  υιοθετήσει ως δηλωτικό σήμα του Δήμου Πατρέων το υποβληθέν σχέδιο και να  υποβληθεί το σχετικό αίτημα στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Πατρέας, ο οικιστής της πόλης

 Ο Πατρέας ή Πατρεύς, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία,  ήταν ο οικιστής των Πατρών . Ο τάφος του υπήρχε στην αγορά της πόλης, μπροστά από το τοποθετημένο στο ύπαιθρο άγαλμα της Αθηνάς και σε αυτό το κεντρικό σημείο τον τιμούσαν ως οικιστή.

Ήταν από το Σπαρτιάτικο γένος των Αγιαδών  και ο Παυσανίας τον αναφέρει ως γιο του Πρευγένη.

Ο Πατρέας ήρθε στην Αχαΐα που κατοικούσαν ακόμα οι Ίωνες, αλλά είχαν εγκατασταθεί και Αχαιοί του Τισαμενού,  επίσης με καταγωγή από την Σπάρτη. Μετά το θάνατο του Τισαμενού σε μάχη από τους Ίωνες και τη φυγή αυτών η χώρα μοιράστηκε και κυβερνήθηκε ανάμεσα στους γιους του, ενώ στον Πρευγένη και τον Πατρέα δόθηκε η παράλια περιοχή, όπου σήμερα είναι η Πάτρα.

Ο Πατρέας εγκαταστάθηκε στην  Αρόη την οποία οχύρωσε και ανάγκασε και τους κατοίκους της Άνθειας και της Μεσσάτιδας  να συνοικιστούν εκεί. Έτσι δημιούργησε μια νέα πόλη που την ονόμασε από το όνομά του «Πάτραι», της οποίας έγινε βασιλιάς.

(από εφημερίδα 7 Μέρες Ενημέρωση)