Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για την κινητοποίηση για το Κυριακάτικο Άνοιγμα

O Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών συγχαίρει τους συναδέλφους εμπόρους της πόλης μας, που σε μια περίοδο παρατεταμένων δυσκολιών και κρίσης, στην συντριπτική πλειοψηφία τους κράτησαν τα καταστήματά τους κλειστά την Κυριακή 15/7.

Θέλει επίσης να ευχαριστήσει το καταναλωτικό κοινό της Πάτρας, που γύρισε την πλάτη και έκλεισε τα αυτιά του στις σειρήνες των πολυεθνικών αλυσίδων.

Με την στάση του αυτή είπε όχι στην καταστροφή της Μικρομεσαίας  τοπικής επιχείρησης, όχι στον εργασιακό μεσαίωνα των ελαστικών μορφών εργασίας, όχι στην κατάργηση του δικαιώματος για οικογενειακή, κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

Και ο πλέον δύσπιστος έχει πλέον αντιληφθεί ότι η κατάργηση της Κυριακάτικης  αργίας  είναι μέτρο που πάρθηκε κατ’ απαίτηση και εντολή των πολυεθνικών αλυσίδων με στόχο την πλήρη κυριαρχία τους στην Ελληνική αγορά και οικονομία.

Το μέτρο έχει σαν αποτέλεσμα :

Τον αφανισμό των τοπικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Αυτό επιφέρει αύξηση της ανεργίας, και ζημιά στην τοπική και εθνική οικονομία.

Την περαιτέρω προώθηση των ελαστικών μορφών εργασίας, του εργασιακού μεσαίωνα και της συρρίκνωσης  του λαϊκού εισοδήματος.

Την μετακύληση του αυξημένου κόστους λειτουργίας στον καταναλωτή, καθώς  και αύξηση τιμών λόγω κυριαρχίας στην αγορά μονοπωλιακών καταστάσεων.

Την διάρρηξη του οικογενειακού και κοινωνικού ιστού καθώς θα πάψει να υπάρχει μια κοινή ημέρα που μπορεί να αφιερωθεί στην οικογένεια τους φίλους και τον πολιτισμό και την ξεκούραση.

Καλούμε την κυβέρνηση  να πάρει πέσω το μέτρο που επιβλήθηκε από συμφέροντα πέραν των λαϊκών και εθνικών και να θεσμοθετήσει νομικά την  Κυριακάτικη  Αργία.