Ορθοπεδική Κλινική “Ολύμπιον”: Με επιτυχία γίνονται όλες οι σύγχρονες και επιστημονικά αποδεκτές επεμβάσεις | dete

Ορθοπεδική Κλινική “Ολύμπιον”: Με επιτυχία γίνονται όλες οι σύγχρονες και επιστημονικά αποδεκτές επεμβάσεις

 

 

Σκοπός της Ορθοπεδικής Κλινικής του “Ολύμπιον” είναι η κάλυψη τόσο των έκτακτων ορθοπεδικών περιστατικών (τραύμα) όσο και των χρόνιων περιστατικών. Ειδικότερα η Κλινική καλύπτει απλά αλλά και σύνθετα ορθοπεδικά θέματα καθώς και τη σύγχρονη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πολυτραυματία.

Το φάσμα των επεμβάσεων, περιλαμβάνει ότι πιο σύγχρονο υπάρχει και είναι επιστημονικά αποδεκτό, όπως:

 • Την επανορθωτική χειρουργική
  • Ολικές αρθροπλαστικές ισχίου, γόνατος και ώμου
  • Οστεοτομίες (γόνατος- ισχίου κλπ)
  • Αναθεωρήσεις ολικών αρθοπλαστικών
 • Την αρθροσκοπική αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων
 • Την διόρθωση οστικών παραμορφώσεων.
 • Την χειρουργική του ώμου συμπεριλαμβανομένων και των ολικών αρθροπλαστικών του ώμου.
 • Την χειρουργική του άκρου ποδός με διαδερμική προσπέλαση (τεχνική PBS)
 • Όλων των ειδών τα κατάγματα (με τις πιο σύγχρονες οστεοσυνθέσεις)
 • Επίσης, στην Κλινική εξειδικευμένοι γιατροί αντιμετωπίζουν με επιτυχία όλες τις παθήσεις και τραύματα της Σπονδυλικής Στήλης.

 

H Ορθοπεδική του “Ολύμπιον” διακρίνεται, παράλληλα, για το εξαιρετικά έμπειρο (ετήσιος αριθμός χειρουργείων περί τα 500) και επιστημονικά καταρτισμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και φυσικοθεραπευτικό προσωπικό.

Επίσης, λειτουργούν τακτικά ιατρεία σε καθημερινή βάση. Οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν το γιατρό τους για οποιοδήποτε θέμα. Η αντιμετώπιση όλων των περιστατικών γίνεται με τις πιο σύγχρονες τεχνικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ορθοπεδική καθώς συνδυάζεται η τεχνογνωσία με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Αυτό που εστιάζουν οι γιατροί του “Ολύμπιον” είναι ο κάθε ασθενής να λαμβάνει την εξατομικευμένη επέμβαση ή θεραπεία ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες του ούτως ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

 

Τα κριτήρια που κάνουν την Ορθοπεδική Κλινική του “Ολύμπιον” να ξεχωρίζει είναι συγκεκριμένα:

1ον, η ταχύτητα και ακρίβεια του αποτελέσματος

2ον, ο σύγχρονος εξοπλισμός

3ον, η ανθρώπινη συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

4ον, η πλήρης και διαρκής επιστημονική ενημέρωση των γιατρών του τμήματος, για όποια εξέλιξη σχετικά με την αντιμετώπιση του  ορθοπεδικού ασθενούς.

5ον, η δυνατότητα πλήρης αποκατάστασης του ασθενούς στο Κέντρο Αποθεραπείας  (ΚΑΑ) που διαθέτει. Στο ΚΑΑ γίνονται συνδυαστικά όλες οι θεραπείες (φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη) ούτως ώστε το άτομο να ανακτήσει τη λειτουργικότητά του και να επανέλθει ομαλά στις καθημερινές του συνήθειες χωρίς περαιτέρω προβλήματα.