Οπισθεν ολοταχώς από την κυβέρνηση για τα «κόκκινα» δάνεια | dete

Οπισθεν ολοταχώς από την κυβέρνηση για τα «κόκκινα» δάνεια

Στις εταιρείες - μη τραπεζικά ιδρύματα θα επιτρέπεται να ανατίθεται η διαχείριση και των μικρών ενυπόθηκων δανείων, καθώς με τροπολογία που κατέθεσε χθες το μεσημέρι η κυβέρνηση στη Βουλή αίρεται η σχετική απαγόρευση που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και είχε θεσπισθεί πρόσφατα με τον νόμο 4389/2016.

Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς ο εν λόγω νόμος δημοσιεύθηκε μόλις στις 27 Μαΐου 2016, η κυβέρνηση επιτρέπει επίσης τη διαχείριση και πώληση σε funds και όλων ανεξαιρέτως των δανείων που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Αν και στο κείμενο της τροπολογίας δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε στη Βουλή ότι η κατάπτωση των εγγυήσεων δεν θα προσμετρείται στο δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν θα ενεργοποιείται ο αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης δημοσιονομικών αποκλίσεων, ο περίφημος «κόφτης».

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στο καθεστώς διαχείρισης και μεταβίβασης δανείων σε μη τραπεζικά ιδρύματα είναι οι ακόλουθες:

• Επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης «κόκκινων» και «πράσινων» δανείων σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) ακόμη και όσων συνδέονται με υποθήκη ή προσημείωση πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία κάτω των 140.000 ευρώ. Το παραπάνω δεν αφορά μόνο στεγαστικά δάνεια, αλλά δάνεια όλων των κατηγοριών που συνδέονται με υποθήκη πρώτης κατοικίας. Ωστόσο συνεχίζεται η απαγόρευση της πώλησης των εν λόγω δανείων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4354/2015 επιτρεπόταν η ανάθεση της διαχείρισης όλων των κατηγοριών δανείων και η παραπάνω εξαίρεση θεσπίστηκε με τον νόμο 4389/2016.

• Επιτρέπεται η διαχείριση αλλά και η μεταβίβαση σε ΕΔΑΔΠ και ΕΑΑΔΠ (Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις) όλων των δανείων που έχουν χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθούν με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Στον νόμο 4389/2016 είχε εξαιρεθεί διά παντός η πώληση και η διαχείριση των εν λόγω δανείων, κάτι που προκάλεσε από την πρώτη στιγμή την έντονη αντίδραση των δανειστών. Η κυβέρνηση υποστήριζε ότι μέχρι τελευταία στιγμή επιχειρούσε να εξαιρέσει από την πώληση κάποια δάνεια όπως για παράδειγμα αυτά που έχουν χορηγηθεί σε πυρόπληκτους. Ωστόσο, δεν προβλέπεται τελικώς καμία εξαίρεση, ενώ στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους δεν αναφέρεται καμία δημοσιονομική επίπτωση. Η κυριότερη συνέπεια από την εξέλιξη αυτή είναι ότι τα funds, αποκτώντας «κόκκινα» δάνεια αυτής της κατηγορίας, θα στραφούν στον εγγυητή, εν προκειμένω το Δημόσιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα και παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Οικονομικών. Οι τράπεζες από την πλευρά τους εμφανίζονται καθησυχαστικές, αν και υπάρχει προβληματισμός, καθώς τα εν λόγω δάνεια δεν συνοδεύονται από τις ανάλογες προβλέψεις.

• Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται εξυπηρετούμενο δάνειο σε εταιρεία και αυτό είχε κυμαινόμενο επιτόκιο, θα επιτρέπεται πλέον υπό προϋποθέσεις η αύξηση από την εταιρεία που αγοράζει το δάνειο του περιθωρίου –επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς– σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είχαν καθορισθεί στη δανειακή σύμβαση από την τράπεζα τη στιγμή της μεταβίβασης. Υπενθυμίζεται ότι στον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα δεν επιτρεπόταν να συμβεί κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αυτό αφορά κάποια μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια.

• Ελληνικές εταιρείες διαχείρισης δανείων που θέλουν να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους και στη δανειοδότηση δανειοληπτών των οποίων τα δάνεια διαχειρίζονται, θα καταβάλουν το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο σε λογαριασμό ελληνικής τράπεζας, ενώ οι αλλοδαπές εταιρείες σε λογαριασμό τράπεζας που βρίσκεται σε χώρα-μέλος ΕΟΧ.