Ολύμπιον: Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας για παιδιά και Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο

04.08.2020 / 5:31
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
CACHE_650X650_1_587799

Στο Ακτινολογικό Τµήµα της Γενικής Κλινικής Πατρών «Ολύµπιον» πραγµατοποιείται διερεύνηση της πλειονότητας των παθολογικών καταστάσεων σε νεογνά, βρέφη και παιδιά.
Το Τµήµα Υπερηχοτοµογραφίας για παιδιά διαθέτει πλήρως εξοπλισµένο υπερηχοτοµογράφο τελευταίας τεχνολογίας, µε παιδιατρικές κεφαλές και εξειδικευµένες εφαρµογές, όπως ελαστογραφία, ειδικό λογισµικό εντοπισµού σκιαγραφικών υπερήχων κ.ά. Εχουν διαµορφωθεί ειδικά πρωτόκολλα για τους παιδιατρικούς ασθενείς, προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών ανάλογα µε την ηλικία, την πάθηση και τις ιδιαιτερότητες κάθε εξέτασης, χώρος ώστε να αισθάνονται άνετα και ασφαλή, ενώ µε τη βοήθεια του ειδικευµένου και έµπειρου προσωπικού επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσµατα.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΡΗΧΟΣ

 

Ο υπέρηχος αποτελεί εξέταση πρώτης γραµµής µε πολυάριθµες ενδείξεις στον παιδιατρικό πληθυσµό.
Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του υπερηχογραφήµατος έναντι των άλλων απεικονιστικών µεθόδων για τη διερεύνηση και τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων περιλαµβάνουν:

 

† Αµεσότητα, διαθεσιµότητα της µεθόδου
† Ελλειψη ιοντίζουσας ακτινοβολίας
† Ανώδυνη εξέταση
† Μη αναγκαιότητα καταστολής του παιδιού
† Δυναµική εξέταση
† Σχετικά χαµηλό κόστος

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

 

Εγκεφάλου
Η εξέταση πραγµατοποιείται σε νεογνά και βρέφη διαµέσου της ανοικτής ακόµη πρόσθιας πηγής κυρίως, για την εκτίµηση του εγκεφάλου σε νεογνά µε ιστορικό προωρότητας καθώς και για τον έλεγχο σε βρέφη µε αυξηµένη περίµετρο κεφαλής. Διερεύνηση για ενδοεγκεφαλική αιµορραγία, υδροκέφαλο, παρουσία µαζών, αγγειακών δυσπλασιών ή εµβρυικών ανωµαλιών.

 

Κεφαλής – Κρανίου
Διερεύνηση µορφωµάτων στα µαλακά µόρια της κεφαλής ή αιµατώµατος σε περίπτωση τραύµατος (κεφαλαιµάτωµα) καθώς και κατάγµατος των οστών του θόλου του κρανίου. Γίνεται επίσης διερεύνηση των ραφών για πρόωρη σύγκλειση.

 

Τραχήλου
Σε περιπτώσεις εντοπισµένης διόγκωσης του τραχήλου, απαιτείται έλεγχος για να διευκρινιστεί η φύση της διόγκωσης τραχήλου (λεµφαδενοπάθεια, παρωτίτιδα – σιελαδενίτιδα, παρουσία µορφώµατος, διόγκωση στερνοκλειδοµαστοειδή µυός). Μελετάται επίσης ο θυρεοειδής αδένας όπου ελέγχεται η θέση, το µέγεθος και η µορφολογία του, αναζητούνται εστιακές βλάβες ή ευρήµατα ενδεικτικά θυρεοειδίτιδας.

 

Θώρακα
Απεικόνιση πλευριτικών συλλογών και διερεύνηση αυτών, καθώς και περιφερικών παρεγχυµατικών βλαβών (π.χ. πνευµονία).

 

Κοιλίας
Μελετώνται τα συµπαγή όργανα της κοιλίας και διερευνάται το κοιλιακό άλγος στα παιδιά. Το υπερηχογράφηµα κοιλίας στα παιδιά αναδεικνύει την παθολογική σκωληκοειδή απόφυση σε ποσοστό µεγαλύτερο του 90% αλλά και τη φυσιολογική απόφυση σε ποσοστό άνω του 80%.

 

Γαστρεντερικό σύστηµα
Ελεγχος γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης, εµέτων (υπερτροφική πυλωρική στένωση) ή απόφραξης (εγκολεασµός, ειλεός), διάγνωση και εκτίµηση πορείας φλεγµονωδών νόσων εντέρου.
Ουροποιητικού συστήµατος
Εξέταση εκλογής σε περιπτώσεις ουρολοιµώξεων, αιµατουρίας καθώς και ευρηµάτων κατά τον προγεννητικό απεικονιστικό έλεγχο

 

Μήτρας και ωοθηκών
Ο έλεγχος µήτρας και των ωοθηκών γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις πρώιµης ή καθυστερηµένης ήβης στα κορίτσια ή σε διερεύνηση πυελικού άλγους.

 

Οσχέου
Συχνή εξέταση στα αγόρια τόσο σε περιπτώσεις κρυψορχίας ή ανελκόµενων όρχεων, όσο και σε επείγουσα βάση για τη διερεύνηση του επώδυνου ηµιόσχεου καθώς επίσης κατόπιν κάκωσης ή διόγκωσης.

 

Οσφυοϊεράς µοίρας Σπονδυλικής
Στήλης
Πραγµατοποιείται ιδανικά κατά τον πρώτο µήνα της ζωής σε παιδιά µε διόγκωση, εντυπώµατα, βοθρία, αιµαγγειώµατα ή θύσανο τριχών κατά µήκος της οσφυϊκής και ιεροκοκκυγικής περιοχής, καθώς και σε περιπτώσεις ατρησίας ορθού. Αναζητά παρουσία εξεργασιών, λιπωµάτων, συριγγίων, επέκταση στο νωτιαίο σωλήνα, ενώ διερευνά τον νωτιαίο µυελό και πιθανή καθήλωση αυτού.

 

Ισχίων νεογνών
Μέθοδος εκλογής για την απεικόνιση της φυσιολογικής µορφολογίας της άρθρωσης και αποκλεισµού εξαρθρήµατος ή ανώριµου – δυσπλαστικού ισχίου. Εφαρµόζεται ιδανικά στην ηλικία των 40 ηµερών και έως τους 3 µήνες ζωής.

 

Αρθρώσεων
Ιδανική για την ανάδειξη ενδοαρθρικών συλλογών (υµενίτιδα ισχίου) και για την διερεύνηση πάχυνσης ή υπεραιµίας των αρθρικών θυλάκων σε ιδιοπαθείς ή φλεγµονώδεις αρθρίτιδες.

 

Αγγείων
Μελέτη αρτηριών – φλεβών σε όλο το σώµα και τα άκρα (για στενώσεις, θροµβώσεις, ανευρύσµατα ή επικουρικά αγγεία), σπληνοπυλαίου άξονα, νεφρικών αγγείων και ανατοµικής θέσης άνω µεσεντέριων αγγείων

 

Μαλακών µορίων
Διερευνά εντοπισµένες διογκώσεις, αιµαγγειώµατα, δερµατικούς πόρους ή κήλες.

 

Οι σύγχρονες συσκευές υπερήχων έχουν άριστη διακριτική ικανότητα και δίνουν διαγνωστικές εικόνες χωρίς να θέτουν το παιδί ή ακόµα και ένα βρέφος σε κίνδυνο έκθεσης σε ακτινοβολία. Παράλληλα η εξέταση αυτή έχει µικρή διάρκεια, χαµηλό κόστος και είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια ενός εξειδικευµένου ιατρού. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερη και ευαίσθητη οµάδα του πληθυσµού και συνεπώς, η προσέγγισή τους µε απεικονιστικές διαγνωστικές µεθόδους διαφέρει και ο εξοπλισµός θα πρέπει να αποτελείται από σύγχρονα µηχανήµατα που είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες απεικόνισης των µικρών ασθενών.

 

Στην Κλινική λειτουργεί τµήµα υπερήχων και για ενήλικες.

 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
H Γενική Κλινική Πατρών της «Ολύµπιον» διαθέτει ταυτόχρονα, ένα πλήρως εξοπλισµένο ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο. Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις διαθέτει τα πιο σύγχρονα µηχανήµατα, υψηλής ευκρίνειας και διαγνωστικής ακρίβειας, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης σχεδόν όλου του φάσµατος της ιατρικής απεικόνισης σε ασθενείς όλων των ηλικιών.
Συγκεκριµένα, στο εργαστήριο περιλαµβάνονται τα ακόλουθα τµήµατα:
Ü Τµήµα αξονικής τοµογραφίας, όπου πραγµατοποιούνται επιπρόσθετα αξονικές στεφανιογραφίες και επεµβατικές πράξεις (βιοψίες θώρακα, συµπαγών οργάνων της κοιλίας, µαλακών µορίων καθώς και παροχετεύσεις συλλογών).
Ü Τµήµα µαγνητικής τοµογραφίας (συµπεριλαµβάνονται και ειδικές εξετάσεις MRI µαστών και πολυπαραµετρική MRI προστάτη καθώς και µαγνητική εντερογραφία).
Ü Τµήµα ακτινοδιάγνωσης (ψηφιακό ακτινογραφικό σύστηµα, ψηφιακός πανοραµικός τοµογράφος).
Ü Τµήµα υπερηχοτοµογραφίας (διατίθεται ελαστογραφία ενώ πραγµατοποιούνται και παρακεντήσεις υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, όπως FNA θυροειδούς).
Ü Κέντρο Μαστού (Ψηφιακή τοµοσύνθεση µαστού [3D Μαστογραφία], συνθετική 2D ψηφιακή µαστογραφία [c-view ΤΜ] και 2D ψηφιακή µαστογραφία, µαγνητική τοµογραφία µαστών, υπερηχογράφηµα, ελαστογραφία, εξέταση από ειδικό µαστολόγο, καθοδηγούµενη βιοψία, ογκολογική εκτίµηση, θεραπευτική απόφαση).
Ü Τµήµα οστικής πυκνότητας.

 

Η λειτουργία του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου καλύπτει όλο σχεδόν το φάσµα των συµβατικών ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων αλλά και εξειδικευµένων πρωτοποριακών απεικονίσεων καθώς και επεµβατικές πράξεις υπό υπέρηχο ή αξονικό τοµογράφο.

 

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα