ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ: Ζητείται ιατρός παθολόγος για την κάλυψη αναγκών του ιδρύματος | dete

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ: Ζητείται ιατρός παθολόγος για την κάλυψη αναγκών του ιδρύματος

Από το Θεραπευτήριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ζητείται ιατρός παθολόγος για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής και του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης του Θεραπευτηρίου στην Πάτρα.
Τηλ. Επικοινωνία : 2610464011