ΟΛΠΑ – Τροποποίηση και επανακαθορισμός ορίων χερσαίας ζώνης λιμένα | dete

ΟΛΠΑ - Τροποποίηση και επανακαθορισμός ορίων χερσαίας ζώνης λιμένα

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 45Δ/ 24-02-2017) η απόφαση έγκρισης της τροποποίησης και του επανακαθορισμού των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατρών.

Με την ως άνω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, περατώθηκε το σύνολο των νομικών και διοικητικών πράξεων στις οποίες καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλέκονταν ο Ο.Λ.ΠΑ.  είτε για τη λήψη αποφάσεων, είτε ως επισπεύδων, για την υλοποίηση ή την επιτάχυνση των διαδικασιών αποχαρακτηρισμού τμημάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, προκειμένου αυτά στη συνέχεια να παραχωρηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών στο Δήμο Πατρέων.

Για την ολοκλήρωση της απόδοσης των 270 στρεμμάτων παραλιακής έκτασης, της πρώην πλέον, μετά την δημοσίευση της ως άνω απόφασης, Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στο Δήμο Πατρέων για την ένταξη στο Συνολικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Πόλης απομένει, η Υπογραφή της «Σύμβασης Οριστικής Παραχώρησης» μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών που κατά το σύνταγμα είναι ο ιδιοκτήτης της έκτασης και του Δήμου Πατρέων.

Ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ μετά την επιτυχή περαίωση της διαδικασίας τροποποίησης και επανακαθορισμού της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους με διάφορες ιδιότητες και ρόλους, συμμετείχαν στη μακρά, επίπονη, πολυεπίπεδη διαβούλευση, καταδεικνύοντας την αναντικατάστατη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου, της εποικοδομητικής συνεργασίας και της δημιουργικής σύνθεσης των απόψεων.

Η λύση που τελικά επετεύχθη, και έτυχε της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και υπηρετεί το κοινό όφελος και το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλα έδωσε την ευκαιρία στον Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ και τους εργαζόμενους σε αυτόν να αποδείξουν, για άλλη μια φορά, ότι εργάζονται για να υπηρετούν με συνέπεια την κοινωνία και την οικονομία της πόλης μας.  

Εκ του  Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.