Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. ΗERGO είναι πλέονο μεγαλύτερος Όμιλος Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα | dete

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. ΗERGO είναι πλέονο μεγαλύτερος Όμιλος Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και η μεταβίβαση των μετοχών της στον Όμιλο ERGO. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ERGO στο μεγαλύτερο Όμιλο Γενικών Ασφαλίσεων στηνΕλλάδα με βάση τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των δύο εταιριών στο έτος 2015. Το τίμημα της εξαγοράς, που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της ERGO, ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώκαι υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές του μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Με την επένδυση αυτή, ο Όμιλος ERGO αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, αλλά και στα σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης και αύξησης της διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, η οποία κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο έναντι άλλων χωρών της Ε.Ε. Παράλληλα, η ERGO ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην εγχώρια αγορά και διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων.

Το 2015 τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ERGO Ελλάδος έφθασαν τα 141 εκατ. ευρώ, προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τις γενικές ασφαλίσεις, ενώ διατηρήθηκε ηυψηλή κερδοφορία,που παρουσιάζει σταθερά η εταιρία τα τελευταία χρόνια. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο ίδιο έτος ενέγραψε ασφάλιστρα της τάξης των 125 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 91 εκατ. ευρώ αφορούν γενικές ασφαλίσεις.

Σημειώνεται ότι, ηαρχική συμφωνία του Ομίλου ERGOμε την Τράπεζα Πειραιώς, για την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής,πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2014 και σήμερα με την ολοκλήρωσή της η ERGO απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.

Ο CEO των εταιριών του Ομίλου ERGO στην Ελλάδα, κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, δήλωσε σχετικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς:

«Η επένδυση στην ΑΤΕ Ασφαλιστική αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ERGO στις προοπτικές της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και την αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας της ERGO στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια.

Είναι μια επένδυση που προσθέτει αξία στην εταιρία μας, διευρύνει σημαντικά την πελατειακή της βάση και ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της.HERGO αναδεικνύεται πλέον σε κορυφαία ασφαλιστική δύναμη στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνογνωσία, την ποιότητα, και τη φερεγγυότητα ενός διεθνούς Ομίλου, με την πολυετή πείρα και γνώση της ελληνικής αγοράς δύο ιστορικών εταιριών, όπως είναι ηERGO Ελλάδος και η ΑΤΕ Ασφαλιστική.

Αξιοποιώντας την ηγετική μας πλέον θέση στην ελληνική αγορά, θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες και οφέλη για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους των εταιριών μας και μαζί τους θα συμβάλουμεστην αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και την καθιέρωσή του ως πυλώνα στήριξης της οικονομίας και κοινωνίας».

ERGO Media Relations, Florian Amberg
Tel. +49 (0)211 4773174

ERGOΕλλάδας, ΜαρκέλλαΤσουρουγιάννη
Τηλ. +30 2103705381
Σχετικά με τον Ασφαλιστικό Όμιλο ERGO

Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες και επικεντρώνεται στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Όμιλος ERGO προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 43.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2015 η ERGO κατέγραψε 17,9 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε 16,8 δισεκατομμύρια ως παροχές στους πελάτες της. Ο Όμιλος ERGO ανήκει στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου.
Περισσότερα στο www.ergo.com

Η ERGO στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ERGO έχει 25 και πλέον έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών στα 140 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και περισσότερους από 500.000 ασφαλισμένους. HERGO είναι αυστηρά προσηλωμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της και έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της σε στενή συνεργασία με τους καταναλωτές. Υλοποιούμε το σύνθημά μας “Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω” προσφέροντας υπηρεσίες βασισμένες στις ανάγκες και τις ανησυχίες των πελατών μας. Επικοινωνούμε μαζί τους με σαφή και κατανοητό τρόπο και παρέχουμε άμεση υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας.
Περισσότερα στο www.ergohellas.gr

Αποποίηση ευθύνης
Αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες υποθέσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιριών ERGO. Γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητα και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των εν λόγω δηλώσεων και της εξέλιξης των πραγματικών μεγεθών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιριών μας. Οι Εταιρίες μας δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν αυτές τις δηλώσεις προβλέψεων ούτε να τις προσαρμόζουν σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις.