Οι φορολογούμενοι που δε θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης – Αναλυτικά τα εισοδήματα

21.09.2020 / 11:36
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
c84306b3697a7d4e813732b6c58f809a_XL

Με λίγα λόγια, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες, πρόκειται σε λίγους μόλις μήνες να εξοικονομήσουν περισσότερα χρήματα από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ δε θα πρέπει να μας διαφεύγει πως ήδη ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας έχει ανακοινώσει πως θα απαλλαγούν από την εισφορά με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2021 τα εισοδήματα από ενοίκια και μερίσματα τα οποία εισπράττονται στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων:

Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Εδώ υπάγονται και οι αμοιβές που λαμβάνουν οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όσοι έχουν «μπλοκάκια», καθώς και οι περιστασιακά απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος
Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας
Τα εισπραχθέντα ενοίκια ακινήτων
Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων
Τα μερίσματα.
Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων
Οι τόκοι των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos)
Τα δικαιώματα.
Τα κέρδη από τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες.
Τα κέρδη από τη μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.
Τα κέρδη από τη μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Οι τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.
Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009).
Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.
Τα κέρδη από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη.
Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.
Η διατροφή συζύγου και τέκνων.
Τα κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία.
Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.
Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα