Οι Πατρινοί υποψήφιοι προτίμησαν φέτος τις σχολές του Πανεπιστημίου της πόλης τους | dete

Οι Πατρινοί υποψήφιοι προτίμησαν φέτος τις σχολές του Πανεπιστημίου της πόλης τους

Το 77% των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων κατάφερε να πετύχει και η Πάτρα για ακόμα μία φορά πρωταγωνίστησε στις πρωτιές.

Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο της, σχεδόν σε όλες τις σχολές, τα ονόματα των υποψηφίων που μπαίνουν από τα πρώτα στην κάθε λίστα, προέρχονται από την αχαϊκή πρωτεύουσα. 

Αυτό που χαρακτήρισε τη φετινή συμπλήρωση των μηχανογραφικών και που καθόρισε την τελική διαμόρφωση των βάσεων (εκτός βέβαια από τα γραπτά) σύμφωνα με εκπαιδευτικούς κύκλους είναι ότι σε ένα ποσοστό πάνω από το 80% οι Πατρινοί υποψήφιοι προτίμησαν φέτος τις σχολές του Πανεπιστημίου της πόλης τους, παρά κάποιο άλλο Πανεπιστήμιο.

Το γεγονός αυτό ήταν σε έναν βαθμό αναμενόμενο, όμως, το ποσοστό προτίμησης των σχολών του Πανεπιστημίου της έδρας τους είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, κάτι που έχει να κάνει τόσο με το οικονομικό σκέλος της όλης υπόθεσης, όσο και με το ζήτημα της πανδημίας.

Ο κορωνοϊός φαίνεται ότι ήταν ένας ακόμα παράγοντας για τους υποψηφίους στο να μείνουν στην πόλη τους από τη στιγμή που το Πανεπιστήμιο έχει μία σχολή της αρεσκείας τους.

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος της τάσης αυτής. Οι νέοι Πατρινοί φοιτητές μένοντας στην βάση τους, μέσα στο σπίτι τους, κοντά στην οικογένεια τους και όχι σε κάποια άλλη πόλη μόνοι τους, "βολεύονται" με τους δικούς τους και έτσι αργούν ακόμα περισσότερο να ενηλικιωθούν και να πιάσουν τη ζωή στα χέρια τους.

Πάντως, η τάση αυτή των Πατρινών υποψηφίων δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει την γενικότερη πτώση των βάσεων που αποτέλεσε για ακόμα μία χρονιά το κύριο χαρακτηριστικό και στις σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών.