Οι κάτοικοι του Ρίου καλούν τον Δήμαρχο Πατρέων σε ανοιχτή εκδήλωση για να του εκφράσουν τα προβλήματά τους! | dete

Οι κάτοικοι του Ρίου καλούν τον Δήμαρχο Πατρέων σε ανοιχτή εκδήλωση για να του εκφράσουν τα προβλήματά τους!

Πρόσκληση στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τα θέματα Δημοτικής Ενότητας Ρίου, αλλά και τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ για να τους ενημερώσει και να συζητήσουν τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή τους, απευθύνουν τα μέλη της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου.

Η συζήτηση –εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:30 στο χώρο του Συλλόγου Αγ. Γεωργίου 35 στο Ρίο.

Στην σχετική τους επιστολή οι συμπολίτες αναφέρουν τα εξής:

"Αξιότιµοι κύριοι, ∆ήµαρχε, Αντιδήµαρχε και λοιποί αποδέκτες της επιστολής αυτής

1. Την 10-12-2014 σας παραδώσαµε, κατά την διάρκεια συγκέντρωσης-ενηµέρωσης την οποία διοργανώσατε, στο κατάστηµα του τ. ∆ήµου Ρίου, την πιο πάνω (α) σχετική επιστολή στην οποία σας γνωρίζαµε, ότι «..ο σύλλογος µας δραστηριοποιείται στην προάσπιση της προστασίας του περιβάλλοντος και συνακόλουθα στη βελτίωση της ζωής των πολιτών του τέως ∆ήµου Ρίου από το 1988 . Η πρόθεσή µας είναι να συνεργαστούµε µε τον ∆ήµο, επειδή θεωρούµε ότι η εµπειρία µας και η διάθεση µας, µπορεί να συνεισφέρει στη επίλυση των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η περιοχή και οι δηµότες της. »

2. Στην συζήτηση που έγινε, µας δόθηκε ο λόγος, όπου αναφερθήκαµε µεταξύ άλλων και στο θέµα της ύδρευσης της περιοχής µας από το έργο για την περιοχή της δηµοτικής ενότητας Ρίου που κατασκευάστηκε στην περιοχή της Πιτίτσας έργο 2 γεώτρησης, άντλησης και παροχέτευσης νερού ύδρευσης , που είχε κόστος άνω των 4.000.000 € . Το έργο αυτό δεν λειτουργεί για την ύδρευση του τ.∆ήµου Ρίου (πρώην κοινότητας Ρίου, Ακταίου κ.λ.π.) για την οποία κατασκευάστηκε , ενώ καταγγέλλεται ότι λειτουργεί για άλλες περιοχές ή συγκεκριµένους κατοίκους και δυστυχώς συγκεκριµένη απάντηση δεν παίρνουµε, γιατί ένα τέτοιο έργο δεν επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε παρότι δαπανήθηκαν τόσα χρήµατα. (Στην συζήτηση παρευρίσκετο και ο πρόεδρος της ∆ΕΥΑΠ κ. Παπανικήτας )._

3. Την 17-12-2014 σας καταθέσαµε την (β) πιο πάνω σχετική επιστολή που ήταν συνέχεια της παρέµβασής µας κατά την πιο πάνω επίσκεψή σας στο ∆ηµαρχείο του τ. ∆ήµου Ρίου, την 10.12.2014 , µε την οποία σας ζητούσαµε να αναθεωρήσετε την απόφασή Σας και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λάβατε κατά πλειοψηφία , για την εκτός πραγµατικότητας αύξηση σε ποσοστό 170% των δηµοτικών τελών στην περιοχή του τ. ∆ήµου Ρίου ( Ρίο, Άγιος Βασίλειος, Ακταίο, Αραχωβίτικα ) .-

4. Την 20-5-2015 σας καταθέσαµε την (γ) πιο πάνω σχετική επιστολή, µε την οποία διαµαρτυρόµαστε και πάλι για την υπερβολική, εκτός πραγµατικότητας, άδικη, άνιση και καταχρηστική τελείως αύξηση των δηµοτικών τελών σε περιοχές του τ. ∆ήµου Ρίου ( Ρίο, Ακταίο, Άγιος Βασίλειος, Αραχωβίτικα ) και επειδή δεν είχαµε απολύτως καµιά απάντηση από σας ή όποιο αρµόδιο του ∆ήµου , καταλήγαµε στο συµπέρασµα ότι µε την µη απάντησή σας επιβεβαιώνετε πως οι κάτοικοι των περιοχών αυτών , δίκαια και εύλογα διαµαρτύρονται για το νέο αυτό « χαράτσι » που τους επιβάλλατε µε την αύξηση κατά 170% των τελών και Σας ζητούσαµε για άλλη µια φορά να αποσύρετε αυτές τις αυξήσεις για λόγους δικαίου , ηθικής και κοινωνικής δικαιοσύνης .-

5. Την 20-5-2015 σας καταθέσαµε µε το (δ) πιο πάνω σχετικό τις απόψεις-προτάσεις του Συλλόγου µας για δεκαέξη (16) θέµατα που τέθηκαν και έγιναν αντικείµενο συζήτησης την ∆ευτέρα 27/4/2015 στο Τοπικό Συµβούλιο του Ρίου.

6. Την 29-2-2016 συµµετείχαµε στην πρόσκληση για ενηµέρωση–απολογισµό του έργου Σας, που έγινε στο χώρο του τέως ∆ήµου Ρίου, στην οποία διαπιστώσαµε ότι καµία από τις προτάσεις µας δεν έχει γίνει αποδεκτή και δεν έχει υλοποιηθεί. Για όλα τα προβλήµατα που αναφέρονται στις παραπάνω επιστολές αναφερθήκαµε, όταν µας δόθηκε λόγος , στην συγκέντρωση αυτή δια των εκπροσώπων µας όπου και εκφράσαµε την έντονη δυσαρέσκειά µας για την µη επίλυσή τους.

7. Την 21-3-2016 σας καταθέσαµε µε το (ε) πιο πάνω σχετικό , για να εξαντλήσουµε 3 κάθε πιθανότητα ότι τα παραπάνω αναφερθέντα δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής εκ µέρους σας , αναγκαστήκαµε να τα επαναλάβουµε στο κείµενο αυτό και να σας επισυνάψουµε τα σχετικά έγγραφα. Ατυχήσαµε και πάλι γιατί καµία από τις παραπάνω επιστολές µας δεν έτυχε απάντησης για λόγους που Εσείς προφανώς γνωρίζετε και εµείς αγνοούµε.

Παρά τα παραπάνω αντικειµενικά γεγονότα και επειδή τα προβλήµατα της περιοχής δραµατικά οξύνονται αποφασίσαµε να πραγµατοποιήσουµε συγκέντρωση –ενηµέρωση των κατοίκων της περιοχής για εξετάσουµε τρόπους–τακτική και λύσεις που να οδηγήσουν στην άµεση ή έστω στον προγραµµατισµό για την επίλυση των κυρίαρχων προβληµάτων µας που είναι :

1. ∆ίκτυο αποχέτευσης τ. ∆ήµου Ρίου ( σύνδεση µε το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης Πάτρας, οριστική αποκατάστασης κατεστραµµένων δρόµων εξ αιτίας κατασκευής του δικτύου, παράνοµες συνδέσεις κ.λ.π. )

2. Ύδρευση της περιοχής που προβλέπεται από την σύµβαση της εργολαβίας για την περιοχή της δηµοτικής ενότητας Ρίου που κατασκευάστηκε στην περιοχή της Πιτίτσας έργο γεώτρησης, άντλησης και παροχέτευσης νερού ύδρευσης , που είχε κόστος άνω των 4.000.000 € .

3. Τροποποίηση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αυξήθηκαν υπέρογκα, εκτός πραγµατικότητας, άδικα, άνισα και καταχρηστικά τα δηµοτικά τέλη σε περιοχές του τ. ∆ήµου Ρίου ( Ρίο, Ακταίο, Άγιος Βασίλειος, Αραχωβίτικα ) .

4. Η έγκριση ή µη των περιβαλλοντικών όρων προκειµένου να επαναλει- τουργήσει η εγκατάσταση παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης Υγρών Καυσίµων (Βενζίνη, Πετρέλαιο, Μαζούτ) που βρίσκεται παραπλεύρως του παραλιακού δρόµου στην περιοχή Ακταίου Ρίου του ∆ήµου Πατρών

5. Η εφαρµογή του νόµου για τους χώρους που διατίθενται για τραπεζοκαθίσµατα στην παραλία και η εξασφάλιση της δυνατότητας των πολιτών να έχουν πρόσβαση και ελεύθερο χώρο στις παραλίες.

6. Η εξέταση των καταγγελιών αναφορικά µε την παράνοµη υπόγεια µεταφορά λυµάτων από βόθρους στη θάλασσα.

7. Το κυκλοφοριακό ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες στην παραλιακή ζώνη όπου γίνεται ουσιαστικά µετατροπή των δρόµων σε πάρκιν καταστηµάτων µε συνέπεια την αδυναµία κίνησης των πεζών, ποδηλάτων κλπ .-

8. Το πρόβληµα που υπάρχει µε τα κλαδέµατα των δένδρων και την απόθεση των κλαδεµάτων στους δρόµους µε συνέπεια την δηµιουργία σκουπιδότοπων.

9. Της δηµιουργίας χώρου για ανακύκλωση των προϊόντων από κλαδέµατα δένδρων για κοµποστοποίηση.

10.Του προβλήµατος που προέκυψε από τα µπάζα που δηµιουργήθηκαν µετά την ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ νεόκτιστων κτισµάτων, στη περιοχή των προσφυγικών Ρίου ,από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή, τα οποία ακίνητα µπορούσαν να αξιοποιηθούν.

11.Της ανυπαρξίας δηµοτικού φωτισµού.

12.Της καθαριότητας των δρόµων, το πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων και της τοποθέτησης νέων κάδων σε περιοχές και σηµεία που είναι απαραίτητοι.

13.Της τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στους δρόµους.

14.Της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης των δρόµων και ιδιαίτερα στις θέσεις που διασταυρώνεται µε τον προαστιακό.

15.Της επανεξέτασης της εν γένει λειτουργίας του βιολογικού καθαρισµού του Πανεπιστηµίου.

Για όλα τα παραπάνω Σας καλούµε κ. ∆ήµαρχε σε ανοιχτή εκδήλωση-συγκέντρωση για να ακούσουµε τις απόψεις και λύσεις – προτάσεις Σας.

Η παρουσία Σας στη συγκέντρωσή μας θεωρούμε ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο για το καλό των δημοτών και του Δήμου. Καλούµε επίσης τον πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΠ για τους ίδιους παραπάνω λόγους στα θέµατα που τους αφορούν (ύδρευση, αποχέτευση , κ.λ.π)."