Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων για το πρόγραμμα της Περιφέρειας για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Δυτ. Ελλάδας- | dete

Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων για το πρόγραμμα της Περιφέρειας για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Δυτ. Ελλάδας-

Άνοιξε στις 4 Ιουνίου η πρόσκληση για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εξωστρέφεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Η δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, πρόκειται για μία κορυφαία στιγμή στην επιχειρηματικότητα που θα δώσει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να τοποθετηθούν στην παγκόσμια αγορά.

Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα είναι το πρώτο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ενώ οι επιχειρήσεις το περίμεναν αρκετό καιρό.

Το επόμενο τρίμηνο θα τρέξει μία καμπάνια που έχει ως στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων που θα θελήσουν να υποβάλουν το φάκελο τους και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000€ ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με μέγιστο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης έως 200.000€ και μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό 300.000€.

Πιο συγκριμένα η δράση έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησηςπροβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων), καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικοί της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Μεταποίηση

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές

Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 04/06/2018 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/09/2018 ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από Γραφείο Ενημέρωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών & Αμερικής (Ισόγειο), τηλ 2613613645-6 e-mail: [email protected], URL: www.pde.gov.gr.

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση[email protected]

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, [email protected] (ώρες γραφείου 09:00-17:00)