ΝΕΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 – ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6 ΣΤΑ 10 ΕΥΡΩ | dete

ΝΕΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 – ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6 ΣΤΑ 10 ΕΥΡΩ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 – ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6 ΣΤΑ 10 ΕΥΡΩ