Ναύπακτος:Υποβρύχια αυτοψία στο Γρίμποβο και στην Ψανή στους υποθαλάσσιους αγωγούς | dete

Ναύπακτος:Υποβρύχια αυτοψία στο Γρίμποβο και στην Ψανή στους υποθαλάσσιους αγωγούς

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου θα διενεργήσει τις επόμενες ημέρες με τη συμβολή δυτών υποβρύχια αυτοψία στη θαλάσσια περιοχή Γριμπόβου και Ψανής. Η αυτοψία γίνεται προκειμένου να καταγραφεί η κατάσταση όλων των υφιστάμενων υποθαλάσσιων αγωγών, τόσο υπερχειλίσεως, όσο και τυχόν παλαιών αποχετευτικών.

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το αποτέλεσμα της αυτοψίας θα παρουσιασθεί και θα συζητηθεί στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, ενώ πρόθεση μας είναι τυχόν παλαιοί αποχετευτικοί αγωγοί, άσχετα με το αν χρησιμοποιούνται ή όχι να ταπωθούν. Σημειώνεται ότι ειδικό βάρος θα δοθεί στους υπάρχοντες αγωγούς υπερχειλίσεως προκειμένου να εξακριβωθεί η κατάσταση στην οποία ευρίσκονται.

Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων των ακτών του παραλιακού μετώπου της Ναυπάκτου αποτελεί υποχρέωση και σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.»