«Ναι» από το ΣτΕ για την αναγραφή του ΑΜΚΑ γιατρού και ασθενή | dete

«Ναι» από το ΣτΕ για την αναγραφή του ΑΜΚΑ γιατρού και ασθενή

Συγκεκριμένα, το Δ΄τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω ΑΜΚΑ είναι «νόμιμη και θεμιτή» και «αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σαφών και θεμιτών συνταγματικών σκοπών δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι κατατείνουν στην εκπλήρωση της ευθέως προβλεπομένης από το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος υποχρέωση παροχής υπηρεσιών υγείας».

Για αυτό απέρριψε όλους τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς του Ιατρικού Συλλόγου και της πρώην βουλευτού, Άννας Φιλίνη.

Νόμιμη ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση γιατρού

Επιπλέον, κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή της υπερσυνταγογράφησης και στην ευχερή παρακολούθηση των φαρμακευτικών δαπανών. Στην απόφαση αναφέρεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την έκδοση αριθμού ΑΜΚΑ είναι νόμιμη, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του γιατρού. Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ των γιατρών κατά τη συνταγογράφηση όχι μόνο είναι συνταγματική και δεν θίγει την αξιοπιστία του γιατρού, αλλά κρίνεται αναγκαία για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

«Άκυρο» στις ενστάσεις της Φιλίνη για… αποκάλυψη της ηλικίας

Παράλληλα, η αποκάλυψη της ηλικίας του γιατρού σύμφωνα με το ΣτΕ, «δεν επηρεάζει την επιλογή του θεράποντος γιατρού από τον ασθενή, ο οποίος (ασθενής) ευλόγως δικαιούται να γνωρίζει την ηλικία του».

Όσον αφορά την περίπτωση της πρώην βουλευτού οι σύμβουλοι επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς της (σ.σ για αποκάλυψη του προσωπικού δεδομένου της ηλικίας της) κρίνοντας ότι «η ηλικία είναι εύκολα διακριβώσιμη και από άλλα δημόσια παραστατικά που χρησιμοποιεί ο πολίτης στις καθημερινές συναλλαγές του, όπως είναι ταυτότητα, διαβατήρια και άλλα έγγραφα επί των οποίων η ημερομηνία γεννήσεως αναγράφεται ευθέως».