Νέο πρόγραμμα για επιδότηση επιχειρήσεων

Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων και επιδοτούν δαπάνες που θα τις αναβαθμίσουν ψηφιακά σε ανώτερη βαθμίδα από αυτή που διαθέτουν και συγκεκριμένα, τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα για την δράση «Ψηφιακό Βήμα» και κατά δύο βαθμίδες για το «Ψηφιακό Άλμα».

Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων και επιδοτούν δαπάνες που θα τις αναβαθμίσουν ψηφιακά σε ανώτερη βαθμίδα από αυτή που διαθέτουν και συγκεκριμένα, τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα για την δράση «Ψηφιακό Βήμα» και κατά δύο βαθμίδες για το «Ψηφιακό Άλμα».Με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ, επιδοτούν με ποσοστό 50% επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 5.000€ έως 50.000€ για την δράση «Ψηφιακό Βήμα» και από 55.000€ έως 400.000€ για το «Ψηφιακό Άλμα».