Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος : «Είμεθα όλοι εδώ κάτω από τη σκιά σου…» | dete

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος : «Είμεθα όλοι εδώ κάτω από τη σκιά σου...»

Τρισάγιο στο άγαλμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος εν όψει της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.
"Εκγονά  Σου, Κλήρος και Λαός των Πατρών μακάριε και ηρωικέ Ιεράρχα, της Αποστολικής των Πατρών Εκκλησίας, Γερμανέ Εθνεγέρτα ,δι’ εμής  ελαχιστότητος, του Σου διαδόχου Χρυσοστόμου,θυμίαμα ευγνωμοσύνης και στέφανον δάφνης προσφέρουν εις Σε,τον θερμουργόν του δούλου Γένους ποιμένα και οδηγόν αυτού εις την πολυπόθητον ελευθερίαν. Εύχου  υπέρ της ποίμνης Σου κατά τας δυσκόλους αυτάς ώρας, αλλά και πάντοτε και υπέρ της Ελλάδος απάσης  κλεινέ  και μέγιστε Ιεράρχα".