Με το βλέμμα στην Μεγάλη Στοά… οι Μασόνοι της Πάτρας | dete

Με το βλέμμα στην Μεγάλη Στοά… οι Μασόνοι της Πάτρας

Δύο πραγματογνώμονες διορίστηκαν για να κάνουν οικονομικό -και όχι μόνο- έλεγχο στα ταμεία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας από το 2006 έως σήμερα, ερευνώντας κυρίως πώς έκαναν φτερά περίπου 2.000.000 ευρώ.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της γνωστής υπόθεσης της υπεξαίρεσης χρημάτων από τα τεκτονικά ταμεία, με φερόμενους ως πρωταγωνιστές τον λογιστή και μια υπάλληλο. Υπόθεση με την οποία είχε ασχοληθεί και η εφημερίδα «Κόσμος» αφού απασχολούσε ευρέως και τους Τέκτονες της Πάτρας. Ήδη εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία το δικαστήριο ζητεί από τους ειδικούς να ερευνήσουν τους ισολογισμούς από το έτος 2006 ως τώρα και τις διαφορές που προκύπτουν από τα στοιχεία που θα ελεγχθούν, τις εκθέσεις των εξελεγκτικών επιτροπών και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής των ταμείων από τους αντίστοιχους ταμίες κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Από τους ορκωτούς ελεγκτές ζητείται ακόμη να αποφανθούν, με έκθεσή τους δεόντως αιτιολογημένη, ως προς το ακριβές τυχόν υπεξαιρεθέν ποσό από τα ταμεία για το επίμαχο χρονικό διάστημα, αλλά και ποιοι εισέπραξαν τα ποσά αυτά και για ποιον σκοπό.

Στόχος της έρευνας είναι, μεταξύ άλλων, και η αναζήτηση τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης - κακοδιαχείρισης και τυχόν διαφθοράς ή και τυχόν οικονομικών ατασθαλιών, αλλά και ο εντοπισμός των τελικών αποδεκτών, στα χέρια των οποίων έφτασαν τα περίπου 2.000.000 ευρώ που λείπουν από τα ταμεία της Μεγάλης Στοάς.