ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΤΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ: Ψάχνουν τίτλο σπουδών εργαζόμενου στην Υγεία | dete

ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΤΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ: Ψάχνουν τίτλο σπουδών εργαζόμενου στην Υγεία

Ντόρος έχει προκληθεί τον τελευταίο καιρό στο χώρο της δημόσιας Υγείας με την περίπτωση συνδικαλιστή για τον οποίο γίνεται έρευνα προκειμένου να αποδειχθεί η κατοχή τίτλων σπουδών με βάση τους οποίους ανέλαβε διοικητικό πόστο στο παρελθόν.

Λέγεται πως είχε προσληφθεί ως απλός μάγειρας αλλά στην πορεία μεταπήδησε σε καλύτερο πόστο βάσει σπουδών που σχετίζονται με τα οικονομικά.

Προ καιρού, όμως, μαθεύτηκε ότι δόθηκε εντολή από την Υγειονομική Περιφέρεια προκειμένου να προσκομιστούν οι ανάλογοι τίτλοι και να πιστοποιηθεί το μορφωτικό επίπεδο επί του αντικειμένου εργασίας του υπαλλήλου. Και εκ μέρους συναδέλφων του, λέγονται τα μύρια όσα…