Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός κατασκευής του προαστιακού Πάτρα-Κάτω Αχαΐα | dete

Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός κατασκευής του προαστιακού Πάτρα-Κάτω Αχαΐα

Ματαιώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια & Εγκατάσταση τριάντα (30) νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων ΑΣΙΔ & Αποκατάσταση Λειτουργίας δυο (2) υφισταμένων ΑΣΙΔ στο υπό αναβάθμιση τμήμα γραμμής του Προαστιακού Πατρών από ΑΓ. Ανδρέα έως Κάτω Αχαΐα, επειδή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν ήταν κατάλληλη και την επανάληψή του σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ όπως αναρτήθηκε στο https://diavgeia.gov.gr/doc/653246%CE%A8%CE%A7%CE%95%CE%94-%CE%9632?inli...
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αθήνα : 22 -12- 2016
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 468345 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 - 3 Τ. Κ : 104 37 Πληροφορίες : Ν. Τριανταφύλλου
Τηλ : 210-5297271
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 5492/03.11.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του πρώτου (1ου) σταδίου του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 26047) με αριθμό διακήρυξης 16010/23.09.2016 που αφορά το έργο «Προμήθεια & Εγκατάσταση τριάντα (30) νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων ΑΣΙΔ & Αποκατάσταση Λειτουργίας δυο (2) υφισταμένων ΑΣΙΔ στο υπό αναβάθμιση τμήμα γραμμής του Προαστιακού Πατρών από ΑΓ. Ανδρέα έως Κάτω Αχαΐα».
1. Με την υπ΄ αριθμ. 5519/20.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση της § 3 της 5492/03.11.2016 απόφασης, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «Την ματαίωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 26047) με αριθμό διακήρυξης 16010/23.09.2016 ¨Προμήθεια & Εγκατάσταση τριάντα (30) νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων ΑΣΙΔ & Αποκατάσταση Λειτουργίας δυο (2) υφισταμένων ΑΣΙΔ στο υπό αναβάθμιση τμήμα γραμμής του Προαστιακού Πατρών από ΑΓ. Ανδρέα έως Κάτω Αχαΐα¨, επειδή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη και την επανάληψή του σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016».
2. Η ανάκληση της § 5 της 5492/0311.2016 απόφασης. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ