Μανιφέστο της UNESCO υπέρ της ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επιστήμη | dete

Μανιφέστο της UNESCO υπέρ της ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επιστήμη

Το μανιφέστο για την ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών στο χώρο των επιστημών, που δημοσιοποίησαν από κοινού στη γαλλική πρωτεύουσα, στις 24 Μαρτίου 2016, η UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών) και το Ίδρυμα L' Oréal, παρουσιάζει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Σκοπός του μανιφέστου είναι η προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην επιστήμη ανεξαρτήτως επιπέδου, κλάδου ή εξειδίκευσης και απαρτίζεται από έξι προτεραιότητες:

- Ενθάρρυνση των κοριτσιών να εξερευνήσουν τα επαγγελματικά μονοπάτια της επιστήμης,

- Εξάλειψη των εμποδίων σε βάρος της μακροχρόνιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας των γυναικών στο χώρο της επιστημονικής έρευνας,

- Προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στο χώρο των επιστημών,

- Δημόσια αναγνώριση και επιβράβευση της συνεισφοράς των επιστημονισσών στην πρόοδο της επιστήμης και στην κοινωνία,

- Διασφάλιση της αρχής της ισότητας των φύλων σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε επιστημονικά συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια,

- Προώθηση της δικτύωσης των νέων επιστημονισσών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, όπου δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και πολίτες από όλο τον κόσμο καλούνται να στηρίξουν με την ηλεκτρονική τους υπογραφή το μήνυμα του Μανιφέστου: http://www.fwis.fr/en/ manifesto.