ΠΑΤΡΑ: Μία σημαντική δωρεά για το Καραμανδάνειο | dete

ΠΑΤΡΑ: Μία σημαντική δωρεά για το Καραμανδάνειο

Κάθισαν μαζί με την Κατερίνα Γατοπούλου στα σχολικά θρανία από την Α΄ Δημοτικού! Μία μαθητική φιλία από τα πρώτα, αγνά παιδικά χρόνια, που ισχυροποιήθηκε στο πέρασμα των χρόνων και εξελίχθηκε σε οικογενειακή φιλία με παράλληλες πορείες, με έντονη κοινωνική και επιστημονική παρουσία και προσφορά και από τις δύο πλευρές! Όταν η κ.Γατοπούλου επωμίσθηκε και τα βάρη της Διοίκησης του Καραμανδανείου Νοσοκομείου, είχε μία σταθερή ηθική αλλά και πρακτική κοινωνική στήριξη στο Καραμανδάνειο, με αποκορύφωμα μία πρόσφατη σημαντική δωρεά! Χάρις σ΄αυτήν την μακροχρόνια φιλία και εκτίμηση στην Κατερίνα Γατοπούλου, η άλλη πλευρά της 50χρονης πια φιλίας και γνωστός στην κοινωνία της πόλης μας και της ευρύτερης περιφέρειας επιστήμων- ο οποίος επιθυμεί την ανωνυμία, και είναι σεβαστή η επιθυμία του- δώρισε με όλες τις νόμιμες.γραφειοκρατικές διαδικασίες αποδοχής της δωρεάς, στο Καραμανδάνειο ιατρικό μηχάνημα ..κάποιων χιλιάδων ευρώ, της τελευταίας τεχνολογίας, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές! Μέσα σε ελάχιστες ημέρες από την ανακοίνωση της δωρεάς, το ιατρικό μηχάνημα ήρθε στο Νοσοκομείο και τέθηκε από την κ. Γατοπούλου αυθημερόν σε λειτουργία, υπέρ διευκόλυνσης του έργου των γιατρών και υπέρ εξυπηρέτησης των μικρών ασθενών!