Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι προτάσεις για την προστασία του Δασυλλίου -Σε κοινή γραμμή συνεργασίας Δήμος και Πυροσβεστική | dete

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι προτάσεις για την προστασία του Δασυλλίου -Σε κοινή γραμμή συνεργασίας Δήμος και Πυροσβεστική

Πραγματοποιήθηκε  με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Αθανασόπουλου σύσκεψη με θέμα την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.

Οι παριστάμενοι ομόφωνα αποφάσισαν να υποβληθεί πρόταση για το Δασύλλιο γιατί ο Δήμος μας δεν είναι κάτοχος ή διαχειριστής δασών και δασικών εκτάσεων. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, στα στενά χρονικά όρια που θέτει η Πρόκληση (28/2/2020), για την έγκαιρη υποβολή πλήρους φακέλου ο οποίος θα περιλαμβάνει την θωράκιση του Δασυλλίου (εγκατάσταση σημείων υδροδότησης (υδατοδεξαμενή), σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών κλπ.).

Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πατρών ο Πύραρχος Ν. Ρουμελιώτης, ο επιπυραγός Β. Μαρτζάκλης και ο πυραγός Μάνθος Κυρίτσης, η Μαρία Τζιμίκου εκπρόσωπος του Δασαρχείου Πατρών και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Πατρέων.