Λεχαινά: Ένας μαθητής σχολείο, έντεκα στο σπίτι! | dete

Λεχαινά: Ένας μαθητής σχολείο, έντεκα στο σπίτι!

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που παρουσιάζει το Ειδικό Σχολείο Λεχαινών από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και σήμερα 1η Οκτωβρίου: από τους 12 μαθητές, μόνο ένα παιδί έρχεται στο σχολείο με μεταφορικό μέσο που έχει διατεθεί από την Περιφέρεια , τρία ερχόντουσαν με μεταφορικό μέσον των γονέων τους και τα υπόλοιπα οκτώ (8) δεν έχουν ξεκινήσει το Σχολείο! 

Από σήμερα μάλιστα στο σχολείο θα βρίσκεται μόνο ένα παιδί αφού και τα υπόλοιπα τρία που μετακινούντο με δικό τους μέσο θα σταματήσουν αφού οι γονείς τους δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα έξοδα μετακίνησης…

ΠΑΤΡΙΣ