Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αρχαιολογικής ανασκαφής επί της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών στην Πορρωβίτσα | dete

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αρχαιολογικής ανασκαφής επί της ΠΕΟ Κορίνθου - Πατρών στην Πορρωβίτσα

Με μια ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε οτι θα συνεχιστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εργασιών αρχαιολογικής ανασκαφής και κατάληψης οδοστρώματος για τοποθέτηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών στη χ/θ 66+200 έως 66+270,(Πορρωβίτσα). Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

"Στην Πάτρα σήμερα την 23 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, o Διευθυντής του Επιτελείου της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Νικόλαος ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ,Ταξίαρχος.

Έχοντας υπόψη

1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/07

2. Την υπ’αριθ. 35/2017 από 25/01/2017 απόφαση Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας

3. Την υπ' αριθ. ΑΙΓ-624 από 22-02-2017 αίτηση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

4. Το υπ' αριθ. 40694/744 από 17-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

5. Το υπ’αριθ. 66254/ 17/3785643 από 23/02/2017 έγγραφο Τ.Τ Αιγίου Αχαΐας

Στο πλαίσιο εργασιών αρχαιολογικής ανασκαφής και κατάληψης οδοστρώματος για τοποθέτηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών στη χ/θ 66+200 έως 66+270,(Πορρωβίτσα) και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1ο

Παράταση της υπ’αριθ. 35/2017 από 25/01/2017 απόφασης Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή έως και 30/04/2017.-

Από Τ.Τ Αιγίου θα ληφθούν ανάλογα μέτρα τροχαίας.

Άρθρο 2ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων από τον αρμόδιο εργολάβο".