Κουίζ για Πατρινό γιατρό | dete

Κουίζ για Πατρινό γιατρό

Ποιος Πατρινός γιατρός δηλώνει πως ούτε που θέλει να δει μπροστά του, συνάδελφό του ο οποίος διαδίδει πως… «δεν κόβει αποδείξεις στο ιατρείο του»! Αμάν αυτός ο φθόνος!