Κουίζ για Πατρινό δικηγόρο | dete

Κουίζ για Πατρινό δικηγόρο

Ποιος γνωστός Πατρινός δικηγόρος βάλλει εναντίον συναδέλφων του με το αιτιολογικό ότι συνεχίζουν να έχουν κατ’ αποκλειστικότητα (λόγω γνωριμιών) προσβάσεις σε αστυνομία και λιμενικό, μονοπωλώντας τις ποινικές υποθέσεις έναντι των υπολοίπων επαγγελματιών του κλάδου…;