Κορυφαία διάκριση για το Περιφερειακό ΚΕΚ Αχαΐας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μια σπουδαία διάκριση για την Αχαΐα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ρατσισμού,  διακρίσεων και περιστατικών βίας, στον παιδικό αθλητισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος επισημαίνει την εξαιρετική επιτυχία του Ευρωπαϊκού έργου IRIS "Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας IRIS", που υλοποίησε ως επικεφαλής εταίρος το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ Sport σε συνεργασία με 4 Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Με έγγραφό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στο Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας ότι το έργο IRIS Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας IRIS" επιλέχθηκε ως Success Story (Ιστορία Επιτυχίας) από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεότητας, Aθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Η επιλογή του έργου ως Ιστορία επιτυχίας έγινε με βάση μια διαδικασία επιλογής, αυστηρών κριτηρίων σχετικά με την ποιότητα, τη συνάφεια και τα αποτελέσματα του έργου IRIS.
Οι "ιστορίες επιτυχίας"  (Success stories), είναι έργα που έχουν περατωθεί, και που έχουν διακριθεί για τον αντίκτυπό τους, τη συμβολή τους στη χάραξη πολιτικής, τα καινοτόμα αποτελέσματά τους τη δημιουργική προσέγγισή τους, και μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και οδηγό επιτυχίας για την υλοποίηση άλλων έργων.

 

Ως αποτέλεσμα της διάκρισης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσει το έργο IRIS σε συνθήκες υψηλής προώθησης και αναγνωρισιμότητας, στους δικτυακούς της τόπους, τα κοινωνικά μέσα και τα συνέδρια της με υψηλό βαθμό συμμετοχής.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλλαν σε αυτή την μεγάλη επιτυχία και διάκριση του έργου IRIS, και ιδιαίτερα στην ομάδα έργου του Περιφερειακού ΚΕΚ με επικεφαλής την κα Δέσποινα Καρασούλου και την κα Βικεντία Μπουχάγιερ δήλωσε:

 

«Η επιστημονική προσέγγιση, η διοικητική συνέπεια, η άριστη συνεργασία με όλους τους συντελεστές του έργου και η ιδιαίτερη ευαισθησία μας σε θέματα κοινωνικής ευημερίας, οδήγησε στο εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα το οποίο θα αποτελέσει παρακαταθήκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας στην κοινωνία μας»