ΚΕΕΛΠΝΟ: Προκηρύξεις για 850 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας | dete

ΚΕΕΛΠΝΟ: Προκηρύξεις για 850 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 850 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο υλοποιεί πρόγραμμα επείγουσαν υγειονομικής διαχείρισης για την προσφυγική κρίση.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τη Δευτέρα 22 Αυγούστου και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.keelpno.gr .