Κατατέθηκαν 36.201 αιτήσεις για 1.666 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στην Υγεία | dete

Κατατέθηκαν 36.201 αιτήσεις για 1.666 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στην Υγεία

Στοιχεία με βάση τα οποία προκύπτει ο αριθμός των αιτούντων στο ΑΣΕΠ για μια από τις 1.666 προκηρυσσόμενες θέσεις μονίμων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στην Υγεία έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το πλήθος των προτιμήσεων (δηλαδή επιλογή πολλών θέσεων για τον ίδιο κλάδο) των αιτούντων έφτασε τις 860.368.

Με βάση την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό 7Κ/2016 με σειρά προτεραιότητας έφτασαν τις 36.201 και αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες των υποψηφίων (Υ.Ε-Δ.Ε-Τ.Ε-Π.Ε).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ υποβλήθηκαν:

  • 3.113    αιτήσεις για την κάλυψη 124 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 9.615    αιτήσεις για την κάλυψη 700 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 10.605  αιτήσεις για την κάλυψη 494 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 12.868  αιτήσεις για την κάλυψη 348 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 860.368 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής: