Και ο Ιάσονας Φωτήλας ανάμεσα στους ερωτηθέντες για την κατάργηση του ειδικού Φόρου στο κρασί | dete

Και ο Ιάσονας Φωτήλας ανάμεσα στους ερωτηθέντες για την κατάργηση του ειδικού Φόρου στο κρασί

Στην κατάργηση του Ειδικού Φόρου στο Κρασί αναφέρονται με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 48 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανά-μεσα στους οποίους ο Χρίστος Δήμας – Κορίνθου και ο Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας.

Ανάχωμα προς την άνθηση της παραγωγής ελληνικού κρασιού αποτελεί η απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ για επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί. Η απόφαση αυτή, πέρα από το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που προκαλεί στις ελληνικές επιχειρήσεις, αποδεικνύεται αναποτελεσματικό μέτρο, το οποίο προσφέρει ελάχιστο δημοσιονομικό όφελος για το κράτος, την ώρα που εγκλωβίζει τις οινικές επιχειρήσεις σε μία ατελείωτη γραφειοκρα-τία, στην οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και οι ίδιοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Πολι-τείας. Για το λόγο αυτό ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί εάν προτίθενται να καταργήσουν ά-μεσα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί καθώς και πόσα ήταν τα έσοδα από την εφαρ-μογή αυτού του μέτρου για το έτος 2016.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς

- Οικονομικών

- Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: Κατάργηση του Ειδικού Φόρου στο Κρασί

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η παραγωγή ελληνικού κρασιού βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια, με ολοένα και πε-ρισσότερες οινικές επιχειρήσεις να επενδύουν στην ποιοτική εμφιάλωση και την εξωστρέφεια.

Ανάχωμα προς αυτή την πορεία αποτελεί η απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να ε-πιβληθεί από 01.01.2016 «Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο κρασί καθώς και στα πο-τά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, με συντελεστή που ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο (0,20 ευρώ ανά λίτρο κρασιού) τελικού προϊόντος». Αρχικός

στόχος μάλιστα της Κυβέρνησης, ήταν η είσπραξη συνολικά 110 εκατ. ευρώ από τον ΕΦΚ, ο οποίος προσαρμόστηκε στα 55 εκατ. ευρώ κατά την ψήφιση του ν.4346/2015.

Αξίζει να σημειώσουμε πως πέρα από τον ΕΦΚ, το κρασί αποτελεί ένα ήδη βεβαρυμμένο από φόρους προϊόν, καθώς στο τελικό προϊόν προστίθεται επιπλέον 4% κρατήσεις υπέρ Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Ποιότητας και Παραγωγής Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑ), 2% χαρτόσημο, 20% κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ στο 20% επί του συνόλου αυτού και 24% ΦΠΑ στο σύνολο όλου αυτού του ποσού.

Η απόφαση συνεπώς για την επιβολή του ΕΦΚ, πέρα από το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που προκαλεί στις ελληνικές επιχειρήσεις, αποδεικνύεται αναποτελεσματικό μέτρο, το οποίο προσφέρει ελάχιστο δημοσιονομικό όφελος για το κράτος, την ώρα που εγκλωβίζει τις οινικές επιχειρήσεις σε μία ατελείωτη γραφειοκρατία, στην οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και οι ίδιοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Πολιτείας.

Αντίθετα, και παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για συνεχείς ελέγχους, τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)  και της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), έχει πα-ρατηρηθεί αύξηση της λαθραίας διακίνησης ποσοτήτων οίνου, γεγονός που οδήγησε σε περαι-τέρω συρρίκνωση των πωλήσεων και κατά συνέπεια εργασιακή ανασφάλεια σε χιλιάδες εργα-ζομένους στον κλάδο του κρασιού.

Το πρόβλημα γίνεται μάλιστα εντονότερο στα μικρά οινοποιεία που παράγουν μικρές ποσότη-τες κρασιού αλλά καλούνται να προκαταβάλουν τον ΕΦΚ, γεγονός που ουσιαστικά τους οδη-γεί είτε στο λαθρεμπόριο, είτε στην αναστολή της λειτουργίας τους, καθώς τα ποσά αυτά είναι σχεδόν απαγορευτικά για μια μικρή επιχείρηση.

Ως Νέα Δημοκρατία επισημάναμε από την πρώτη στιγμή της συζήτησης εντός του Κοινοβου-λίου την αναποτελεσματικότητα του μέτρου και τα προβλήματα που αυτό θα δημιουργήσει και εναντιωθήκαμε στην θέσπιση του, ενώ στην ίδια λογική και επισημαίνοντας σας τις δυσλει-τουργίες, καταθέσαμε μία σειρά από Ερωτήσεις και Αναφορές, όπου ζητούσαμε την άμεση κατάργηση του.

Ενδεικτικά, σας παρατίθενται οι κάτωθι Ερωτήσεις και Αναφορές:

ΠΑΒ 835 / 11.01.2016 (Αναφορά)

ΠΑΒ 880 / 15.01.2016 (Αναφορά)

2477 / 20.01.2016 (Ερώτηση)

ΠΑΒ 959 / 28.01.2016 (Αναφορά)

2731 / 28.01.2016 (Ερώτηση)

2724 / 28.01.2016 (Ερώτηση)

2775 / 29.01.2016 (Ερώτηση)

ΠΑΒ 1024 / 04.02.2016 (Αναφορά)

ΠΑΒ 1084 / 11.02.2016 (Αναφορά)

4792 / 14.04.2016 (Ερώτηση)

6355 / 22.06.2016 (Ερώτηση)

8051 / 08.09.2016 (Ερώτηση)

213 / 10.10.2016 (Ερώτηση)

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

α) Προτίθεστε να καταργήσετε άμεσα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί;

β) Σύμφωνα με την από 19.12.2016 απάντηση της Υφυπουργού Οικονομικών κας. Αικατερί-νης Παπανάτσιου στην υπ. 213/10.10.2016 Ερώτηση βουλευτών της ΝΔ, τα εισπραχθέντα φο-ρολογικά έσοδα κατ' εφαρμογή του Άρθρου 13 του ν.4346/2015 ανέρχονται 16.62 εκατ. ευρώ σωρευτικά για το πρώτο 9μηνο του 2016. Πόσα τελικά ήταν τα έσοδα από την εφαρμογή του ΕΦΚ στο κρασί συνολικά για το έτος 2016;

Οι ερωτώντες βουλευτές

1. Χρίστος Δήμας, Κόρινθος

2. Γιώργος Βαγιωνάς, Χαλκιδικής

3. Κωνσταντίνος Βλάσης, Αρκαδίας

4. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Καβάλας

5. Θανάσης Δαβάκης, Λακωνίας

6. Αχιλλέας Κέλλας, Λάρισας

7. Σίμος Κεδίκογλου, Ευβοίας

8. Νίκη Κεραμέως, Επικρατείας

9. Νικήτας Κακλαμάνης, Α’ Αθήνας

10. Γιώργος Γεωργαντάς, Κιλκίς

11. Γιώργος Βλάχος, Αττικής

12. Ντόρα Μπακογιάννη, Α’ Αθήνας

13. Φωτεινή Αραμπατζή, Σερρών

14. Ανδρέας Κατσανιώτης, Αχαΐας

15. Σοφία Βούλτεψη, Β’ Αθήνας

16. Βασίλειος Γιόγιακας, Θεσπρωτίας

17. Κώστας Σκρέκας, Τρικάλων

18. Γιώργος Καρασμάνης, Πέλλας

19. Στέργιος Γιαννάκης, Πρέβεζας

20. Κώστας Τσιάρας, Καρδίτσας

21. Λευτέρης Αυγενάκης, Ηρακλείου

22. Θεόδωρος Καράογλου, Β’ Θεσσαλονίκης

23. Γιώργος Στύλιος, Άρτας

24. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Ρεθύμνου

25. Αθανάσιος Μπούρας, Αττικής

26. Ευάγγελος Μπασιάκος, Βοιωτίας

27. Κωστής Χατζηδάκης, Β’ Αττικής

28. Χαράλαμπος Αθανασίου, Λέσβου

29. Βασίλης Οικονόμου, Επικρατείας

30. Γιάννης Ανδριανός, Αργολίδα

31. Μάξιμος Χαρακόπουλος, Λάρισας

32. Όλγα Κεφαλογιάννη, Α’ Αθήνας

33. Σάββας Αναστασιάδης, Β’ Θεσσαλονίκης

34. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Ηλείας

35. Αναστάσιος Δημοσχάκης, Έβρου

36. Ιάσων Φωτήλας, Αχαΐας

37. Αθανάσιος Καββαδάς, Λευκάδας

38. Ιωάννης Αντωνιάδης, Φλωρίνης

39. Χρήστος Μπουκώρος, Μαγνησίας

40. Κώστας Καραμανλής, Σερρών

41. Δημήτριος Σταμάτης, Επικρατείας

42. Μαρία Αντωνίου, Καστοριάς

43. Άδωνις Γεωργιάδης, Β’ Αθήνας

44. Μάνος Κόνσολας, Δωδεκανήσου

45. Κώστας Γκιουλέκας, Α’ Θεσσαλονίκης

46. Γιώργος Κουμουτσάκος, Β’ Αθήνας

47. Κώστας Κουκοδήμος, Πιερίας

48. Κώστας Κοντογεώργος, Ευρυτανίας