Ιστορικό Λεξικό Επαρχίας Καλαβρύτων: Πολύτιμο εγχειρίδιο για το ΕΚΠΑ | dete

Ιστορικό Λεξικό Επαρχίας Καλαβρύτων: Πολύτιμο εγχειρίδιο για το ΕΚΠΑ

Το «Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων» λαμβάνει τη θέση του στη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υστερα από αίτημα της Βιβλιοθήκης, ο ιστορικός και ερευνητής Αθ. Τζωρτζής παρέδωσε σ' το «Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων».
Το Λεξικό περιλαμβάνει λαογραφικά στοιχεία των περισσοτέρων χωριών, όπως αυτά έχουν συλλεγεί και αποτυπωθεί από φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής και αφορούν παραδόσεις, μύθους, μαγείες, στοιχειώματα, δεισιδαιμονίες, ασθένειες και πρακτική ιατρική, διηγήσεις και διάφορες δοξασίες καθώς και άλλα στοιχεία για κάθε χωριό. Επίσης περιλαμβάνει εκτενές λεξιλόγιο, λέξεων που αναφέρονται στην περιοχή ή που τείνουν να γίνουν σπάνιες και πρέπει να διασωθούν, πληθυσμιακά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία των χωριών αυτών (προέλευση, σύσταση, δημιουργία), καθώς και μάχες που έλαβαν χώρα εντός ή πλησίον αυτών, περί τους 1500 και πλέον αγωνιστές του 1821 βραβευθέντες με αριστεία ή αιτούντες αριστεία, με τις αιτήσεις τους, τα πιστοποιητικά των αγώνων τους από επιφανείς οπλαρχηγούς της περιόδου αυτής στην επαρχία Καλαβρύτων και κάθε σχετικό έγγραφο ατόφιο ή σε περίληψη, καθώς και φονευθέντες αξιωματικούς ή στρατιώτες σε διάφορες μάχες των νεωτέρων πολέμων, με ότι στοιχείο έχει περιέλθει σε γνώση μου γι' αυτούς.
Εχει καταγεγραμμένους όσους εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στα Καλάβρυτα και στα γύρω χωριά τον Δεκέμβρη του 1943, επίσης περιλαμβάνει σημαντικά πρόσωπα της επαρχίας αυτής των οποίων στοιχεία περιήλθαν στην αντίληψή μου με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και μετανάστες στην Αμερική.
«Αποτελεί τιμή για μένα, το έργο μου αυτό να κοσμεί τη βιβλιοθήκη αυτή και να είναι πολύ χρήσιμο βοήθημα όχι μόνο για τους χρήστες της Πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητές και καθηγητές, αλλά και για τους εν γένει ερευνητές που χρησιμοποιούν την Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ» τόνισε από την πλευρά του ο κ.Τζωρτζής.