Ιστορίες χωρίς τίτλο: Τσουνάμι στα Σελιανίτικα… και βάρκες στα κεραμίδια των σπιτιών | dete

Ιστορίες χωρίς τίτλο: Τσουνάμι στα Σελιανίτικα… και βάρκες στα κεραμίδια των σπιτιών

Του Θανάση Κούστα

Ήταν  βράδυ στις 8 Φεβρουαρίου του 1963, όταν ένα μεγάλο σε ένταση τσουνάμι έπληξε τις ακτές του Κορινθιακού κόλπου.

Το τσουνάμι αυτό δημιουργήθηκε από μια παράκτια κατολίσθηση η οποία προκλήθηκε από έντονη βροχόπτωση και έπληξε παράκτιες περιοχές του Αιγίου  προκάλεσε δε εκτεταμένες ζημιές στην πόλη του Αιγίου και τις παραθαλάσσιες περιοχές των Σελιανιτίκων, της Άκολης, του Λόγγου και του Λαμπίρι.

Κι έτσι στην περιοχή του Αιγίου το κύμα έφτασε στην μέγιστη έντασή του στην ανατολική πλευρά της ακτής, όπου οριζόντια επεκτάθηκε σε μια ζώνη μήκους 30-40 μ.  Στη Δυτική πλευρά της ακτής του Αιγίου το κύμα έφτασε σε μέγιστο ύψος 2 μέτρων, ενώ το οριζόντιο μήκος του κύματος που έπληξε την ακτή υπολογίζεται σε 60-80 μέτρα. Στην παραλία της Άκολης το κύμα εισχώρησε στην ακτή σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ το ελάχιστο ύψος του υπολογίζεται σε 2,5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι κύριες ζημιές που προκάλεσε το συγκεκριμένο τσουνάμι εντοπίζονται στο κέντρο του κόλπου, όπου το ύψος του κύματος υπολογίζεται σε 4,5 μέτρα. Η οριζόντια διείσδυση του κύματος υπολογίζεται σε 250 έως 300 μέτρα.

Οι μεγαλύτερες ζημιές όμως έγιναν στα Σελιανίτικα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου της εποχής, αλλά και τις αναφορές της Χωροφυλακής, στις 9.25 το βράδυ οι κάτοικοι της παραλιακής ζώνης άκουσαν μια υπόκωφη βοή και όσοι βγήκαν από τα σπίτια τους είδαν τη θάλασσα να υποχωρεί προς το εσωτερικό της και μετά από δευτερόλεπτα μια τεράστια μάζα νερού ύψους 20 και πλέον μέτρων όρμησε με σφοδρότητα προς  την ακτή, παρασύροντας τα πάντα. Βάρκες βρέθηκαν σε απόσταση 30-40 μέτρων  από την ακτή, πολλές πάνω στα κεραμίδια σπιτιών, οι ακτές γέμισαν ψάρια, ενώ πολλοί κάτοικοι έντρομοι έτρεχαν για να σωθούν προς τα ψηλότερα σημεία. 

Ο όγκος του νερού έφθασε πάνω από την εθνική οδό (την  σημερινή παλαιά Αιγίου-Πατρών) παρασύροντας ότι εύρισκε μπροστά του. Μετά από 5-7 λεπτά τα νερά υποχώρησαν και επανήλθε ηρεμία στην περιοχή.

Η τοπική εφημερίδα «Έρευνα» στο έκτακτο φύλλο της , στις 10 Φεβρουαρίου 1963, δίνει μια καταπληκτική περιγραφή του πρωτόγνωρου φυσικού γεγονότος , στις περιοχές Σελιανιτίκων και Λαμπιρίου. Στο πρωτοσέλιδο της η «Έρευνα» γράφει:  «᾽Εκ τῶν πληροφοριῶν  τάς ὁποίας εἲχομεν κατέρρευσαν αἱ οἰκίαι τῶν  Ἰωάν. Κιούση, Βασ.  Μητροπούλου, Παν. Παπαγεωργίου, Διον. Δημακόπουλου, Παν. Οἰκονομοπούλου, Κ. Λάππα, διδασκάλου, Ν. Εὐσταθίου, Παν. Παναγόπουλου καί ἄλλων.

Τεράστιαι εἶναι αἱ καταστροφαί εἰς οἰκιακά σκεύη, βαρέλια, γεννήματα εἰς ζῶα μικρά και μεγάλα. Υπέστησαν ζημίας πολλαί οἰκίαι, ἀλλά λόγῳ τοῦ σκότους και τοῦ προκεχωρημένου τῆς ὣρας, δεν  ἠδυνήθημεν να διαπιστώσωμεν, πλην ὃμως, ὡς φαίνεται, ὑπέστησαν ζημίας καί τά ἐκεῖ ξενοδοχεῖα τῆς λουτροπόλεως τῶν Σελιανιτίκων.

Σοβαρῶς ἐτραυματίσθη καί εὑρίσκεται εἰς σοβαράν κατάστασιν ἡ Παν. Παπαγεωργίου. Ὁμοίως ἐτραυματίσθη ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος Βασ. Μητρόπουλος, ὡς καί τα μέλη τῆς οἰκογνείας του. Ἐπίσης αἱ Ἀργ. Παπαγεωργίου, Παν. Κοσέρης , Χαραλαμπόπουλος , Κ. Γκολφινόπουλος κ.ἄ. Οἱ τραυματίαι μεταφέρθησαν καί νοσηλεύονται  εἰς  Νοσοκομεῖων Αἰγίου. 

Εις Λόγγον και Λαμπίρι

Παρόμοιας ἐκτάσεως εἰς ἒντασιν καί καταστροφάς ὑπῆρξεν ἡ ἐκδήλωσις τοῦ παλιρροϊκοῦ κύματος εἰς Λόγγον καί Λαμπίρι. Ὑδάτινον τεῖχος, μήκους 50 μέτρων, ἔπληξεν ὅλην τήν ἀκτήν. Σκηναί τρόμου καί φρίκης ἐπηκολούθησαν. Οἱ κάτοικοι ἐγκατέλειψαν τάς οἰκίας των καί ὅλην τήν νύκτα ἐτράπησαν εἰς φυγήν, ἀνελθοντεςβ εἰς τά ὀρεινά χωρία Ζήρειας και Καμάρες. 

Εἰς τό Λαμπίρι κατεστράφησαν ἃπαντα τά κέντρα τῆς παραλίας, αἱ κατασκηνώσεις τοῦ ΟΤΕ, ὡς καί αἱ παιδικαί τοιοῦται τῶν Πατρῶν και Αἰγίου. Κατέπεσαν αἱ οἰκίαι Παν. Γρυλλή και Ιωάννη Μαζαράκη ως και άλλαι, των οποίων οι ένοικοι απώλεσαν παν ότι είχον».

Και το ρεπορτάζ της «Έρευνας» καταλήγει: «Εἷς τόν Λόγγον καί ἰδίᾳ θέσιν «Βαλτάκι», τό παλιρροϊκόν κῦμα ἀνῆλθεν εἰς ὓψος 30  μέτρων . Κατεστράφησαν βάρκες καί ἂλλα ἁλιευτηκά συγκροτήματα.  Ἂνθρωποι ἀπό το κρεβάτι τους εὑρέθησαν στή… θάλασσα. Εὐτυχῶς που ἡ περιοχή εἶναι ὁμαλή και δια τοῦτο δεν ἐθρηνήθησαν θύματα. 

Κινητοποίησις των Αρχών  

Εὐθύς ὡς ἐξεδηλώθη ἡ νέα αὐτή συμφορά, ἐκινητοποιήθη ἡ Χωροφυλακή καί ο Στρατός. Ἐκ τῶν  πρώτων κατέφθασεν εἰς Σελιανίτικα ὁ διοικητής τῶν ΤΕΑ ταγματάρχης κ. Ἀναστασόπουλος , ὁ ὑποδιοικητής τῆς  Χωροφυλακῆς κ. Δημ. Παυλῆς, ὁ διοικητής τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος Αἰγίου κ. Νιάρος κ.ἂ,

Εἰδοποιηθέντες, κατέφθασαν την 10ην μ.μ. ὁ διευθυντής τῆς Νομαρχίας κ. Καρακώστας καί ὁ στρατιωτικός διοικητής Πατρῶν συνταγματάρχης κ. Κοτσαλῆς, ὁ ὑποδιοικητής τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Ἀχαΐας κ.Τόγκας, οἳτινες καί ἐπελήφθησαν τοῦ  ἔργου τῆς προνοίας προς περίθαλψιν τῶν παθόντων . Διετέθησαν ὑγειονομικά αὐτοκίνητα καί εἷς στρατιωτικός ἰατρός, ὁλόκληρος δέ ἡ δύναμις τῆς Χωροφυλακῆς ἐτέθη εἰς ἐπιφυλακήν». Η επιστημονική εξήγηση του φαινομένου που έγινε αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τσουνάμι οφειλόταν σε κατολίσθηση που έγινε στον πυθμένα του Κορινθιακού, κάτω από τον οποίο περνάει το μεγάλο σεισμικό ρήγμα που προκάλεσε και τον μεγάλο σεισμό της 15ης Ιουνίου του 1995.. Τα υποθαλάσσια πρανή είναι οι απόκρημνες πλαγιές που καταλήγουν στον πυθμένα. Οι όγκοι υλικού και πετρωμάτων που κατολισθαίνουν μπορούν να δημιουργήσουν παλιρροϊκό κύμα, όπως επίσης το ίδιο μπορεί να συμβεί και από κατολισθήσεις αποσαθρωμένων παράκτιων ζωνών. Στην περίπτωση αυτή, η ακτογραμμή υφίσταται αποσάθρωση όταν το κύμα «σκάει» στην ακτή και καθώς «επιστρέφει στη θάλασσα» παρασύρει άμμο, βότσαλα ή άλλα υλικά. Ένας ακόμη λόγος που ο Νότιος Κορινθιακός είναι ευάλωτος στην εμφάνιση τσουνάμι είναι και οι χαμηλές κλίσεις που παρουσιάζει. Δηλαδή, μπορεί κανείς να διασχίζει την ενδοχώρα από την ακτογραμμή για 100 ή 200 μέτρα και το υψόμετρο της στεριάς να μην υπερβαίνει για παράδειγμα το ένα μέτρο. Γεγονός πάντως είναι ότι οι κλιματικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη δυναμική του Κορινθιακού.

(από την εφημερίδα 7 Μέρες Ενημέρωση)