Ιδρύεται φορέας για την σήμανση προϊόντων από μικρές παραγωγικές μονάδες | dete

Ιδρύεται φορέας για την σήμανση προϊόντων από μικρές παραγωγικές μονάδες

Την ίδρυση και λειτουργία φορέα για τη σήμανση των προϊόντων αγροτοδιατροφής που προέρχονται από μικρές παραγωγικές μονάδες και μοναστηριακά εργαστήρια προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ