Ιδού τα έργα που θα υλοποιήσει ο Δήμος της Πάτρας

Στην αγορά Αργύρη, πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Πατρέων, η επίσημη παρουσίαση των έργων και παρεμβάσεων στον Αστικό ιστό της Πάτρας, συνολικού προϋπολογισμού 43.880.000 ευρώ που θα πραγματοποιηθούν στον Αστικό ιστό της Πάτρας. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Πρόκειται για  τα έργα που εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΟΛΗΣ

17.000.000 €

ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING - ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ

3.000.000 €

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

500.000 €

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

11.300.000 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

5.000.000 €

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.500.000 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΥΠΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

150.000 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ (ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

500.000 €

ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

200.000 €

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

500.000 €

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

850.000,00

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

3.000.000,00

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

150.000,00

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

150.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

80.000,00