Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Intrum AB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»

01.09.2020 / 7:49
PB-1N-logo_kitrino_fonto_high_gr

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα») και η Intrum AB (publ) («Intrum»)
υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης, σύμφωνα με την οποία η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων
ύψους περίπου €1,9δισ με την ονομασία «Phoenix» («Συναλλαγή Phoenix» ή «η Συναλλαγή»).
Υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα εξετάζει
το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των
ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix,
διακρατώντας η ίδια ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολόγων.
Μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το
νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των
ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις εκατό (5%) των ομολόγων
ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές
Αυγούστου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή των ομολόγων υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, συνολικής ονομαστικής αξίας έως €1,0
δις στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Hρακλής».
Η έγκαιρη υλοποίηση της Συναλλαγής Phoenix, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου μείωσης
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να
εξυγιάνει τον ισολογισμό της με επιταχυνόμενο ρυθμό προς όφελος των μετόχων της.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και
στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Alantra CPAI Limited και η UBS Europe SE ενεργούν ως από κοινού χρηματοοικονομικοί
σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα